Ostrava – Charita působí na Moravě už více než 100 let. Základ organizaci dal v roce 1921 olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. S historickými souvislostmi blíže seznámí putovní výstava s názvem „Charita na Moravě v proměnách času (1921–2021)“, která aktuálně hostuje v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Panely s dobovými snímky budou k vidění až do 26. června.


100letiCharity


Charitu založil arcibiskup Stojan

„Projekt vznikl u příležitosti Noci kostelů 2021 s cílem propojit tři výročí. 1100 let od smrti sv. Ludmily – patronky charitního díla (r. 921), 100 let od uvedení do úřadu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který Charitu ustanovil ve své olomoucké arcidiecézi před rovným stoletím (r. 1921) a 100 let od počátků profesionální Charity na Moravě (r.  1921),“ uvedla mluvčí Diecézní charity Sylva Lejsková.

Diecézní pouť Charit 1. června

Výstavu budou mít možnost vidět také zaměstnanci Charit a jejich klienti z různých regionů diecéze. Právě do katedrály jsou 1. června zváni na Diecézní pouť Charit. Program začíná v 10.00 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. Program dále pokračuje připomínkou 25. výročí Diecézní charity ostravsko-opavské a přednáškou Mons. Václava Slouka na téma poslání charitní práce.

Pin It