Bůh ústy Izajáše ohlašuje, že tvoří něco nového. Žalmista popisem návratu zajatců z babylonského zajetí tuto novost konkretizuje - Pán přivedl zpět zajaté: „Velké věci učinil Hospodin." Evangelista Jan to "nové" konkretizuje v příběhu o ženě, kterou farizeové obviňují z cizoložství a čekají, že Ježíš bude souhlasit s ukamenováním a ztratí pověst milosrdného učitele, nebo odmítne Zákon. Ježíšův přístup je však šokující a zcela nový... A také apoštol Pavel, který byl skvělým znalcem Písma a důsledně zachovával Zákon, říká, že to „nové“ – Ježíš – mu stojí za to, aby všechno ztratil...


crocuses 3229861 1280


Biblická novost v dnešních textech znamená radikálnost. Radikálnost změny: Bůh tvoří něco nového, něco, co nebylo; Ježíš ukazuje nový přístup k hříšníkům; Pavel vše dosavadní pokládá za odpadky, neboť nové mu za to stojí. Radikálnost vyžaduje také náš vztah s Ježíšem – neotročit hříchu, ale žít novým životem.

Když nám dnes církev v biblických textech klade před oči novost a radikálnost, dělá to proto, aby nás motivovala k takovému životu. Proto i postní období není o hříchu, ale o novosti. Hřích vyznám, lituji a už ho není; novost však natrvalo přetváří mé smýšlení a mění mé jednání. Pokud bychom od křtu (když jsme byli pokřtěni jako malé děti) žili a byli vychováváni v této novosti, dnes by náš život křesťanů vypadal jinak.

Ale není třeba se vzdávat - Bůh i dnes dokáže dělat nové věci. Dej mu prostor v tom všem, s čím si nevíš rady (nemoc, vztahy, finance, práce...), co tě tíží, a popros ho, aby vnesl do tvého života něco nového. Jak to udělal Ježíš, když ženě řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Přichází mi na mysl ještě jeden obraz. Žena, kterou přistihli při cizoložství. To je každý z nás. Ďábel nás vleče pro Boha a žaluje: „Pil. Kradl. Cizoložil. Zíral na pornografii. Podváděl v daňovém přiznání. Pomlouval sousedy. Nenáviděl politiky. Šířil nenávist. Vyvolával spory. Vymýšlel zlo. Nežil v pravdě... Podle tvého zákona, Bože, je hoden smrti.“ To mě i tebe ďábel vleče před Boha a obviňuje. Jak zareaguje Bůh? Radikální novostí. Jen tak se staneš svobodným.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Foto: Pixabay.com

Pin It