Diecéze – V pátek 25. 3. se farnosti připojily k výzvě papeže Františka – 24 hodin pro Pána. Ve snímcích nahlédneme do farností Krnov a Paskov. V Krnově se v rámci výzvy konal Večer chval a modliteb za Ukrajinu se mší svatou. Ve farnosti Paskov byla součástí programu pobožnost křížové cesty a mše svatá, kterou sloužil P. Dariusz Nawarowski, rozjímání s písněmi, tichá adorace a závěrečné požehnání.

V sobotu 26. 3. proběhla v Šilheřovicích jarní část VII. ročníku turnaje UNDER 15, pořádaného Ministrantskou florbalovou ligou. V těchto turnajích se pravidelně utkávají hráči do 15 let z farností ostravsko-opavské diecéze. Utkání zahájil slovem a požehnáním ukončil administrátor šilheřovické farnosti P. Jakub Dominik Štefík.

Fotogalerie 24 hodin pro Pána: Krnov - Aleš Repka/Člověk a Víra

Paskov - Vladimír Liška/Člověk a Víra  

Fotogalerie z florbalového turnaje: Jarmila Fussová/Člověk a Víra 

Pin It