Frýdek - Do baziliky Navštívení Panny Marie v den Slavnosti Zvěstování Páně připutoval v pátek 25. března apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David. Společně s kněžími a věřícími se připojil k výzvě papeže Františka a modlitbám za mír na Ukrajině a ukončení válečného konfliktu. Součástí bohoslužby byl obřad zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zveřejňujeme text kázání biskupa Martina Davida, které pronesl při této vyjímečné bohoslužbě. 


biskupMartinDavid250322


25. března; Slavnost Zvěstování Páně 2022  - zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Válka, jíž jsme už měsíc svědky vlastně v přímém přenosu, bude vepsána do dějin Evropy a světa bolestným způsobem. Tisíce mrtvých, miliony těch, kteří opustili své domovy, aby si zachránili život, zničená města, vesnice, domovy. Válka to není v lidských dějinách první, bylo jich tady stovky možná tisíce a moc bychom si přáli, aby byla poslední.

Slavnost Zvěstování a evangelium, které událost zvěstování popisuje, nám vlastně také nabízí přímý přenos události, která byla také vepsána do dějin. Ovšem zcela jiným způsobem než v případě války. Zvěstováním se vepisuje do lidských dějin událost, která už se nikdy nezopakuje – Bůh se stává člověkem. Bůh tímto osobním způsobem vstupuje do lidských dějin, aby se stal jedním z nás.

Nevybírá si k tomu státníka žádné světové mocnosti, ale prostou dívku kdesi v zapomenutém Nazaretě. Neútočí, ale prosí o spolupráci. Nevyhání z domova, ale naopak prosí o příbytek pod Mariiným srdcem.

Jak tato radostná událost Zvěstování promlouvá do naší neradostné situace?

Vyberme tři krátké věty z evangelního úryvku: Buď zdráva milostiplná, Pán s tebou. Od této chvíle, od chvíle zvěstování, kdy se Slovo stává tělem, je Bůh navždycky s námi. To si možná právě teď potřebujeme připomínat. Je s námi v našem bloudění a hledání, je s námi v našem utrpení a bolesti, je s námi v okamžicích války. Je s námi protože se stal jedním z nás. Výmluvně to vystihuje moditba neapolského arcibiskupa, kterou se modlil svatý otec. (8)

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi! 

Pán je s námi! Na tom se v lidských dějinách už nikdy nic nezmění. A tak i pro nás v této chvíli zní ono: Pán je s tebou.

Událost zvěstování ale přináší v evangeliu slova: Neboj se.

Neboj se Maria.(Lk 1,30) Neboj se Zachariáši, tvá modlitba byla vyslyšena (Lk 1,13). Josefe, neboj se k sobě vzít svou ženu Marii (Mt1,20). Neboj se Šimone, od nynějška budeš lovit lidi (Lk 5,10). To jsem já, nebojte se.(Jn6,20) Jestli nic jiného, tak toto určitě teď potřebuje slyšet mnoho lidí. Nebojte se! Válka v blízké zemi je něco, co u mnoha z nás může být příčinou strachu. Strach máme především z chvil, které nemáme pod kontrolou a ve kterých jsme bezmocní. Jsme toho právě v této době. Někdo nám bere naše životní jistoty, valí se tady tisíce lidí, všechno se zdražuje a nevíme co bude. Mnoho lidí v takové situaci reaguje neadekvátně, podrážděně. Neboj se Maria, moc nejvyššího tě zastíní. Spojil se s námi Bůh, který je  mocný. Ve spojení s ním se nemusíme bát. V jedné dávné rytmické písni se zpívá: Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cesty zakrývají, ale Bůh je spása má. Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.

   A nakonec Maria odpovídá: Jsem služebnice Páně. Nikdo o ní v té chvíli ještě neví, a přesto se skrze ni začíná odehrávat ta největší události lidských dějin. Jen díky tomu, že se dává Bohu k dispozici. Nemá nic. Dává k dispozici Bohu sebe sama. Co můžeme dát Bohu k dispozici my? Můžeme si připadat bezvýznamní. I skrze nás se může dál odehrávat ten příběh vtělení. Když se Bohu dáváme k dispozici, stává se Slovo tělem.

Bůh nadále prochází našimi čtvrtěmi, našimi ulicemi a kamkoli se vydává hledat srdce, která jsou s to slyšet Jeho pozvání a ztělesnit je tady a teď. Bůh nadále hledá taková srdce, jakým je to Mariino, tedy schopná věřit i za zcela mimořádných okolností“. (9)

 

(8) Generální audience 16. 3. 2022

(9) Homilie pp. Františka při mši svaté ze Zvěstování Páně, Monza-Milán 2017

Foto: Roman Polách/Spolek Člověk a Víra

Pin It