Odry - Dvakrát musela Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, která je zakladatelem a pořadatelem Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, akci odložit. Po dvouleté covidové přestávce Odry ve dnech 22. a 23. března opět ožily mladými umělci z moravských církevních škol. Snímky z 28. ročníku akce najdete na facebookové galerii církevní školy


PrehlidkaOdry


 „S ohledem na přetrvávající pandemická opatření přehlídka proběhla ve zjednodušeném dvoudenním režimu bez možnosti ubytování ve škole. Letošního ročníku se tedy zúčastnili jen  moravské církevní školy, na všechny ostatní se budeme těšit při příštím ročníku,“ uvedla ředitelka pořadatelské školy Pavla Hostašová.

Skladba programu letošního ročníku byla však tradiční. V sále Dělnického domu studenti předvedli své umělecké dovednosti od zpěvu, tance až po dramatická vystoupení. Jejich přednes sledovala a hodnotila odborná porota. Udělovala se ocenění a účastníci se mohli zapojit do odborné dramatické a hudební dílny.

V rámci doprovodného programu zavítalo na přehlídku divadlo Víti Marčíka s představením Mysterium světla. Divadelní ztvárnění pašijí podle sv. Jana a tajemství vzkříšení zahráli Eva, Vítězslav a Jaroslav Marčíkovi v oderském farním kostele.

Slavnostní mší svatou druhý a závěrečný přehlídkový den celebroval v kostele sv. Bartoloměje apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David, který předal ocenění výhercům 6. ročníku literární soutěže na téma „tajemství“. Motiv soutěže byl inspirován sv. Janem z Pomuku, který byl dle legendy prvomučedníkem zpovědního tajemství. V roce 2021 uplynulo 300 let od jeho blahořečení.

„Celostátní literární soutěž středoškolských studentů církevních škol se setkala s velkým ohlasem a přišla řada krásných prací, vedle klasických diplomových míst proto byly uděleny také čestná uznání,“ uvedla ředitelka Pavla Hostašová.

Výsledky literární soutěže na téma „tajemství“:

V kategorii A – próza byly uděleny 3 ocenění a 3 čestné uznání. Tato ocenění putují do následujících škol: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice; Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry; Katolické gymnázium Třebíč; Církevní gymnázium Plzeň;  Biskupské gymnázium Hradec Králové; Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc.

V kategorii B – poezie byly uděleny 3 ocenění a 1 čestné uznání. Tato ocenění putují do následujících škol: Katolické gymnázium Třebíč; Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry; Biskupské gymnázium Hradec Králové a Arcibiskupské gymnázium, Praha-Vinohrady.

V kategorii C- obrazová poezie byly uděleny 4 ocenění a 1 čestné uznání. Tato ocenění získali studenti následujících škol: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry; Biskupské gymnázium Hradec Králové; Církevní gymnázium Plzeň; Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově; Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice. 

Foto: Facebook Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České

Pin It