Plzeň – Fraus. Největší české vydavatelství školních učebnic pověsilo virtuální žlutomodrou stužku na své logo, aby tak jako mnozí další podpořili Ruskem napadenou Ukrajinu. Morální podporu dobývané zemi posunuli do praktické roviny. Ve spolupráci s ukrajinským nakladatelstvím Ranok šíří školní učebnice. V elektronické podobě si je mohou stáhnout školy, charitativní organizace a prakticky kdokoliv, kdo poskytl zázemí ukrajinským rodinám s dětmi ve školním věku.


Fraus Ranok ucebnice


„Válka na Ukrajině ovlivňuje také vzdělávání miliónů ukrajinských dětí. Poté, co byly nuceny opustit svoje domovy, ocitají se v zemi, kde se mluví cizím jazykem. Chceme jim pobyt u nás co nejvíce ulehčit a dát jim to, co důvěrně znají, co je jim blízké, co jim připomene jejich domov...,“ informuje o své iniciativě nakladatelství Fraus. Spojili se s kolegy z oboru, kteří se věnovali vydávání učebnic pro ukrajinské školy. Přestože se zaměstnanci nakladatelství museli evakuovat do Polska, jsou elektronické podklady pro učebnice k dispozici.

„Jsme v neustálém kontaktu s kolegy z ukrajinského Nakladatelství RANOK, které sídlí v těžce zkoušeném Charkově. Ještě v prvním březnovém týdnu se snažili pracovat na tvorbě nových materiálů pro děti a zajistit jejich poskytnutí do zemí, kam děti z Ukrajiny s příbuznými prchají. Nyní se poslední zaměstnanci tohoto nakladatelství museli evakuovat do Polska,“ informovalo nakladatelství Fraus a dodalo, že ve spolupráci s Katerynou a Viktorem z Nakladatelství RANOK zdarma zpřístupnili jimi vytipované učebnice všem ukrajinským dětem v ČR na webu Škola s nadhledem. Zde je možné je zobrazit ve formátu pdf i zdarma vytisknout. 

Základní učebnice pro I. stupeň základní školy.

Ukrajinský jazyk + čtení pro 1. stupeň

Matematika pro 1. stupeň

Prvouka pro 1. stupeň.

Učebnice pro školáky na 2. stupni základní školy

Ukrajinský jazyk a literatura pro 2. stupeň

Matematika pro 2. stupeň

Anglický jazyk 

Německý jazyk

Přírodopis 

Fyzika

Chemie

Dějiny Ukrajiny a Světové dějiny

Zeměpis 

„Budeme rádi, když tyto učebnice sami využijete, nebo informaci předáte dále. Pomáhejte s námi! Kateryna a Viktor z Nakladatelství RANOK vám za to velice děkují!“ Děkuje plzeňské nakladatelství Fraus.  

Pin It