Diecéze - Také v letošní postní době budou probíhat křížové cesty mimo prostory kostelů a také letos přinášíme jejich výčet, který bude průběžně doplňován.

Již v sobotu 12. 3.10.00 začne tato pobožnost na Uhlířském vrchu a bude určená primárně mládeži z děkanátu od 12 do 20 let. Ti, kdo se jí zúčastní, vystoupají od prvního zastavení vzhůru ke kostelu Panny Marie Pomocné.

Na neděli 13. 3. si venkovní křížovou cestu pro rodiny s dětmi připravila mládež novojičínského děkanátu. Sraz je v 15.00 u kostela v Rybí a na její účastníky čeká trasa cca 2,5 km.

Rovněž tak 13. 3. budou znít modlitby k jednotlivým zastavením i v Příboře, a to kolem farního kostela po skončení mše sv. začínající v 9.00, tj. někdy kolem 10.00.

Ve 14.30 se pak uskuteční křížová cesta v přírodě v Kozlovicích, stejně jako v pátek 18. 3. od 19.00. V obou případech bude sraz před kostelem.

Na třetí neděli postní, tj. 20. 3., je naplánováno taktéž několik křížových cest v různých částech diecéze. Nejprve zmiňme tu v Bělském lese, jejíž začátek je stanoven na 14.45.

Od 15.00 se pak tuto pobožnost absolvují ve své obci a jejím okolí věřící ze Sudic. Vyrazí od kříže pod kostelem na náměstí P. Arnošta Jureczky a budou se modlit za mír ve světě.

Od 15.30 budou o Kristově utrpení a smrti na kříži rozjímat věřící v Travné, přesněji řečeno na křížové cestě, kterou najdete zhruba 600 m severozápadně od centra obce.

A v 18.00 se venkovní křížová cesta v přírodě koná v Bílovci.

V neděli 27. 3. od 15.30 se věřící vydají k jednotlivým 14 zastavením na Boží hoře u Žulové.

15.00 pak zejména děti započnou křížovou cestu od proskovického kostela sv. Floriána.

V neděli 3. 4. bude tato pobožnost probíhat od 15.00 na trase Bílovec – Bílov, zvané Na Hublesce, kde jsou rozeseta jednotlivá zastavení křížové cesty vinoucí se podél vodní nádrže Hubleska.

V tentýž den si připomenou vykupitelské dílo Ježíše Krista ve Zlatých Horách, a sice od 15.30.

Rovněž tak na 5. neděli postní vyjedou v zatím neurčeném čase vykonat putování po jednotlivých zastaveních Starobělští do Hatě.

Městem Fulnekem povede trasa křížové cesty v pátek 8. 4. od 18.30. Začne v kostele Nejsvětější Trojice a vyústí u kostela sv. Josefa.

V sobotu 9. 4. se po večerní mši sv. začínající v 17.00 uskuteční křížová cesta na Vinnou horu ve farnosti Hlučín.

O hodinu později si Kristovou utrpení budou připomínat ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde vyjdou v 18.00 ke kapli sv. Marka od Chovanců.

Den nato, tj. 10. 4., se budou křížovou cestu mimo chrámové prostory modlit opět v Hati, kde ji zahájí ve 14.30 na Chromině.

V nedalekých Kravařích  povede městem od kostela sv. Mikuláše v 15.00.

Na Květnou neděli si od 15.30 Kristovu kalvárskou cestu připomenou rovněž věřící v západní části diecéze, jmenovitě na Křížovém vrchu u Jeseníku.

Na Zelený čtvrtek 14. 4. od 22.00 připravila mládež novojičínského děkanátu noční křížovou cestu na Via crucis, tj. z Nového Jičína přes přes Rybí do Štramberku na vrch Kotouč.

Na Velký pátek 15. 4. bude věřící shromážděné k pobožnosti křížové cesty hostit od 9.00 kopec Cvilín, kde jednotlivé kapličky zastavení lemují tamní poutní chrám.

Ve stejnou hodinu vyrazí účastníci této pobožnosti z kostela v Rychalticích ve směru Hájova.

Rovněž tak v kostele začne křížová cesta ve Staré Bělé, a to přibíjením úmyslů a proseb na kříž. Zamíří po Drahách kolem kostela v Krmelíně a závěr bude na Krmelínském kopci. Doba jejího trvání se odhaduje zhruba na 3 hodiny.

O hodinu později (10.00) se z ulice Slunečná vydá procesí s křížem do kostela sv. Mikuláše v Bílovci.

V 10.00 začne venkovní křížová cesta také pod kostelem v Hati, na Slezské Kalvárii v Hradci nad Moravicí a v neposlední řadě i v Ostravě-Třebovicích, která projde městem a za město bude také uskutečněna.

V 10.30 se pak sejdou věřící u kříže na hřbitově v Zátoru, aby se tuto pobožnost pomodlili zhruba na 2,5 km dlouhé trase.

Farnost Rychvald u Karviné hlásí zahájení křížové cesty na 14.00, a to u kaple u hřbitova.

V 15.00 si Ježíšovy poslední kroky na této zemi připomenou ve farnosti, resp. obci Lichnov u Nového Jičína, dále ve Frýdlantu nad Ostravicí a taktéž v Ostravě-Pustkovci, kde kroky farníků povedou městem.

Ve 20.00 bude 1. zastavení představovat kaple sv. Jana Křtitele ve Zlatníkách, 14. zastavení potom kaple sv. Anny.

V tutéž hodinu spojí křížová cesta Místek s Frýdkem, konkrétně místecký kostel sv. Jana a Pavla a frýdeckou baziliku.

 A ve 21.00 povedou kroky věřících vyšedších od areálu Bohémy na Maria Hilf.

Obrázek převzat z webu farnosti Ostrava-Stará Bělá.

Pin It