Fulnek – Řeholníci a řeholnice žijící na území ostravsko-opavské diecéze se setkají v sobotu 5. února ve Fulneku. Setkání je součástí slavení Dne zasvěceného života, který si církev každoročně připomíná 2. února v den svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice). V tento den se ženy a muži, kteří žijí zasvěceným životem, setkávají, aby společně sdíleli své radosti a starosti na cestě zasvěcení.

V ostravsko-opavské diecézi pozvali v sobotu 5. 2. 2022 biskupové řeholníky a řeholnice tentokrát do Fulneku, kde budou setkání hostit otcové pallotini, kteří spravují zdejší farnost. V kostele Nejsvětější Trojice bude v 10 hodin mše svatá s obnovou řeholních slibů. Poté bude následovat přednáška P. Jana Szkandery a v závěru přijde čas pro sdílení a adoraci. V letošním roce se bude den zasvěcených osob slavit v církvi již po šestadvacáté. U vzniku této myšlenky stál papež sv. Jan Pavel II., který v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidem. V ostravsko-opavské diecézi žilo v loňském roce 125 řeholnic a 29 řeholníků. Ve své službě se věnují katechezi a vzdělávání, ošetřování nemocných, ale také farní pastoraci.

Svátek Uvedení Páně do chrámu připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“ (Lk 2, 22–39). Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce...

Pin It