Stará Ves nad Ondřejnicí - Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pokračuje na Diecézním středisku mládeže výstavba Komunitního centra, na jehož dostavbu je tuto neděli, tj. 12. prosince,  určena sbírka v celé diecézi. V současné době je celá stavba (jejíž dokončení se plánuje v letních měsících roku 2022) zastřešena a práce pokračují zděním vnitřních prostor. „Velké díky za jakýkoliv dar, který pomůže k realizaci tohoto díla a k rozšíření možností využívání střediska mladým lidem z celé diecéze,“ píše ředitel DSM o. Jan Slavík. 

Biskup Martin David v minulém týdnu o této sbírce informoval v tomto dopise všechny farnosti s prosbou o finanční pomoc.

Bratři a sestry, srdečně Vás zdravím v čase radostného adventního očekávání a přípravy. Rád se s Vámi dělím o radost z toho, že jsme po dlouhém očekávání a přípravách v letošním roce zahájili dostavbu Diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je to místo setkávání a formace mladých lidí z celé naší diecéze. K dostavbě jsme se rozhodli proto, abychom mohli rozšířit službu střediska a oslovovat například nabídkou adaptačních kurzů také školy, a to nejen církevní. Mám radost, že stavba plynulým tempem pokračuje a roste i přes všechny komplikace, které tato doba přináší. Už v minulém roce jsem Vás žádal o podporu tohoto díla v celodiecézní sbírce, ve které se vybralo celkem 1 257 000 Kč. Mnohokrát Vám děkuji za Vaši štědrost. Budu rád, když se také v letošním roce ke sbírce konané o třetí adventní neděli připojíte svým darem. Tři miliony z deseti milionů celkových nákladů stavby pokryje dotace, další finance se snažíme zajistit z jiných zdrojů. Doufám, že se to také s pomocí vaší štědrosti podaří. Už teď Vám děkuji za každý dar do této sbírky. Přeji požehnané dny adventu, které nás přivedou k vánoční radosti z toho, že se Pán pro nás stal tím největším darem.

+ Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze

Pin It