Kopřivnice – Žáci Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice již mohou předmět pracovní vyučování, tzv. dílny, absolvovat v nových prostorách. Ve čtvrtek 2. 12. novou učebnu požehnal apoštolský administrátor Martin David.

Slavností byly zakončeny rozsáhlé přestavby, v jejichž rámci se dílny přemístily z druhého patra do nevyužitých sklepních prostor, vybudovalo se zde dostatečné zázemí pro vyučování (kabinet pro pedagogy, sklad, šatny) a zbyl zde i prostor na novou polytechnickou učebnu. Ve druhém patře tak mohly vzniknout učebna jazyků, odborných předmětů a kabinet. „Velmi si cením přístupu biskupství, které do budovy investuje nejen finanční prostředky jako spoluúčast při financování projektu, ale pomáhá ‚svým‘ školám i personálně,“ oceňuje ředitel školy Ing. Pavel Janek a dodává, že opakovaně uspěli s podáním projektu díky profesionální práci projektové manažerky Dagmar Jiskrové a stavebního dozoru referenta odboru hospodářské správy Pavla Reiského: „Máme servis podobný a v mnohém lepší jako státní nebo obecní školy. Tomu jsem hodně rád, protože ze zkušenosti církevních škol v jiných diecézích vím, že mnozí ředitelé velmi strádají.“

Díky fondům EU získala škola prostředky již podruhé. V první etapě to bylo 7,2 mil. korun na stavbu výtahu, modernizaci učeben a hlavně posílení konektivity (propojení počítačů nebo jiných elektronických zařízení v počítačové síti, pozn. redaktora), což se ukázalo jako velmi prozíravé v době covidu. V této etapě byla částka dvojnásobná tedy 15,5 mil. korun. Práce ve škole ale nekončí a vedení školy spolu s biskupstvím už přemýšlí nad dalšími plány rozvoje školy.

Žáci měli pro vzácné hosty připravený krátký program a pro biskupa Martina Davida také zvídavé otázky.

Více se dočtete v diecézní příloze Katolického týdeníku č. 50.

Fotogalerie: Miluše Goldová

Pin It