Velehrad - Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti ve věku 88 let P. Antonín Krejčiřík, SJ. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 24. listopadu ve 14.30 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. Člen řádu jezuitů řadu let působil ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Po sametové revoluci byl až do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. Od roku 1992 byl farářem v Bruntále, kde se zasloužil o obnovu poutního místa s kostelem Panny Marie Pomocné a venkovní křížovou cestou na Uhlířském vrchu. 

P. Antonín Krejčiřík, SJ, se narodil 28. června 1933 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. V letech 1945–1949 navštěvoval gymnázium na Velehradě, kde 7. září 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Sdílel osud mnoha řeholníků té doby a od roku 1950 do roku 1956 byl internován v Bohosudově, Hájku, Uherském Hradišti, Ostravě, Jáchymově a Valdicích. Poté pracoval jako dělník v Uherském Hradišti. Vojenskou službu vykonával v letech 1961–1963, v roce 1965 maturoval v Uherském Hradišti. Přitom pracoval jako vedoucí provozu skladu ve Starém Městě.

Politické uvolnění roku 1968 mu umožnilo nastoupit studium teologie v Litoměřicích, které ukončil roku 1971. Kněžské svěcení přijal 22. srpna 1970 z rukou biskupa Štěpána Trochty v Litoměřicích. Následovala duchovní správa v úloze kaplana či administrátora ve farnostech Kozlovice, Valašské Meziříčí, Velké Heraltice, Bruntál, Jelení, Mezina, Moravský Kočov, Horní Benešov, Karlovec a Leskovec. Poslední sliby v Tovaryšstvu složil 8. září 1984 v Brně.

Po sametové revoluci byl do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. Od roku 1992 byl farářem v Bruntále, kde se zasloužil o obnovu poutního místa s kostelem Panny Marie Pomocné a venkovní křížovou cestou na Uhlířském vrchu. Byl rovněž místoděkanem bruntálského děkanátu. Od roku 2003 byl členem velehradské jezuitské komunity a kaplanem poutního místa. V letech 2005–2007 byl navíc administrátorem farnosti Buchlovice. Poslední roky života prožil v kněžském domově Marianum na Velehradě.

Parte ke stažení zde. 

Pin It