Ostrava - Konec církevního roku je spojen se slavností Ježíše Krista Krále. Katedrála Božského Spasitele v Ostravě tento den slaví jako titulární slavnost. V neděli 21. listopadu bude mši svatou v 9.30 hodin celebrovat apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David. Ostravská katedrála byla postavena v letech 1883 až 1889 pro potřeby farnosti Moravská Ostrava. V roce 1996 po založení ostravsko-opavské diecéze byl farní kostel povýšen na katedrálu. 


KatedralaOstrava


Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 21. listopadu 2021

  7.30 hod.: ranní mše svatá

  9.30 hod.: pontifikální mše svatá, hlavní celebrant biskup Martin David. Po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

16.30 hod.:  modlitba večerních chval v eucharistické kapli katedrály a po ní na faře krátké posezení u kávy

19.00 hod.: večerní mše svatá

Mimořádně otevření Karmelitánského knihkupectví

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih...).

Pin It