Někdy uvažuji nad tím, proč mnozí křesťané, dokonce i ti, co jsou dennodenně v kostele, nečtou Písmo svaté. A odpověď nacházím v dnešním druhém čtení: „Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší ..., proniká ...pronáší soud ...“ (Žid 4, 12). Tento verš znám zpaměti už dobrých čtyřicet let. A vím, že je pravdivý, neboť Boží slovo mi změnilo a stále mění život.


people ge13f95e81 1280


Přesně v tom vidím důvod, proč mnozí Písmo nečtou - Boží slovo totiž mění život toho, kdo ho čte (poslouchá, studuje, učí se nazpaměť, kdo se modlí s otevřenou Biblí v rukou). A to je „nebezpečné“ - pokud se nechceme měnit, pokud nám stačí to, co víme od dětství. To, že máme v církvi množství lidí, kteří zpochybňují papeže, kteří zpochybňují synodu, která dnes začíná, kteří věří konspirace, je i důsledek toho, že jsme se (že jsme je) nenaučili krmit se Božím slovem (pod vedením učitelského úřadu církve - tedy s Katechismem v druhé ruce), dennodenně se jím sytit všemi pěti způsoby, které jsem výše zmínil.

Není pozdě. Dnes můžeš začít, pokud si to ještě neudělal, například tím, že si najdeš na webu Roční plán čtení Písma svatého a pustíš se do toho (včetně časté modlitby k Duchu svatému). Nebo tím, že oslovíš někoho ve farnosti, o kom víš, že miluje Boží slovo (měly by to být i všichni lektoři), a poprosíš ho, aby tě čtením Písma doprovázel, vysvětloval, vedl...

Všimni si i dalších dvou dnešních čtení. První z Knihy moudrosti mluví o moudrosti (jak jinak), kterou si inspirovaný čtenář cení víc než krásu a zdraví, dokonce více než denní světlo! Je to moudrost, která pochází z bytostného poznání Božího slova.

Evangelium zas vypráví příběh o bohatém mládenci, který dělal vše pro to, aby byl svatý (měl věčný život). Ale když setkal zosobněnou moudrost - Ježíše -, nebyl připraven přijmout ji, protože měl jiné představy. Odešel smutný. Doufám, že mu pak svitlo a dnes je v zástupu svatých v nebi.

Tak i tobě ať dnes (opět) svitne. Možná ti k tomu pomůže text z poslední kapitoly Knihy Sirachova syna (verše 18 - 38). Je o moudrosti ...

„Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitky, a dostane ji“ (Jk 1, 5).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od StockSnap z Pixabay 

 

Pin It