Cvilín - V sobotu 2. října se na cvilínských schodech konalo znovu posvěcení opravené kapličky, která stojí zhruba v jejich polovině. Po mši sv. se tohoto úkonu zhostil duchovní správce cvilínského poutního chrámu P. Sebastian Gruca, OFMConv.


PA021222


Liturgickou památku andělů strážných přitom tento minorita pro znovu posvěcení nezvolil náhodou. Protože nikde nenašel patrocinium této drobné sakrální stavby, zapsané do seznamu kulturních památek, rozhodl se zasvětit ji právě andělu strážnému. Důvod je nasnadě: „Naši andělé strážní nás ochraňují po celý náš život a jsou i našimi průvodci na cestách. Myslím proto, že je dobré tu kapli zasvětit andělu strážci. Už jen kvůli tomu, že kolem ní procházejí poutníci mířící do našeho kostela Panny Marie Sedmibolestné. A nejen oni, ale i turisté nebo místní, kteří po nich vycházejí na procházku nebo si je vyběhnou,“ ozřejmuje P. Gruca.

Práce na kapličce nebyly tak razantní jako např. v r. 2009,  kdy došlo např. ke kompletní opravě střechy nebo se musely zakrýt četné nápisy různých primitivních jedinců. Úpravy už byly drobnějšího charakteru, mj. i nové vymalování a úklid, čehož se ochotně ujali místní farníci. Novou sochu anděla strážného pak uhradila jedna rodina z Brna.

Každý, kdo odteď absolvuje výšlap po pověstných 220 cvilínských schodech, bude se moci zastavit a pomodlit se k tomu, kdo jej provází na všech jeho životních cestách od počátku jeho životní pouti a na koho možná dost často povýtce zapomíná.

Foto: Markéta Rösnerová

 

Pin It