Diecéze – Přinášíme fotogalerie z oslav Dne církevních škol v diecézi. Mladí lidé putovali na poutní místo, připomínali si různými činnostmi patronku církevních škol sv. Ludmilu a Biskupské gymnázium v Ostravě slavilo 30 let od svého založení.

Oslavy započaly mší svatou s biskupem Martinem Davidem v zaplněné katedrále Božského Spasitele. Biskup Martin hovořil o důležitosti výchovy, jejímž patronem v naší zemi je sv. Ludmila: „Důležité je to, jaký je člověk sám v sobě, jak se projevuje ve vztazích k druhým lidem, jaké hodnoty vyznává. Ke sv. Ludmile se pojí mnoho legend, jak svůj život stavěla na křesťanských hodnotách. Horlivě konala skutky milosrdenství, ujímala se trpících a tyto hodnoty na ní viděl i její vnuk sv. Václav, kterého vychovávala.“ Program oslav výročí pokračoval přímo v budově gymnázia. Hosté – bývalí studenti, jejich rodiče a přátelé školy – přicházeli celé odpoledne, byli srdečně přivítáni a pohoštěni. Studenti pro ně připravili bohatý program, např. vzpomínkové fotogalerie z jednotlivých let existence školy, koutky pro děti, pohoštění, koncerty scholy BiGy a dalších seskupení.  

Slavili také na Střední zdravotnické a pedagogické škole sv. Anežky v Odrách. Téměř sto padesát studentů druhého a třetího ročníku navštívilo 16. září Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP. Středoškoláci si prohlédli prostory fakulty a se zájmem si vyslechli přednášky proděkana Jiřího Pospíšila a doc. Petry Potměšilové, zaměřené především na téma speciální pedagogiky a speciální práce. Ve stejný den se zúčastnili i společné mše svaté.

„Cestu do Olomouce jsme pojali jako pouť v rámci Dne církevních škol a oslavy výročí sv. Ludmily, proto jsem rád, že jsme měli možnost navštívit také budovu teologické fakulty. Oceňujeme, že naši studenti dostali možnost si prostory fakulty prohlédnout, pro mnohé z nich šlo o první kontakt s univerzitou, a že se seznámili s možnostmi dalšího studia. Tento den měl být pro studenty oslavou, dobře prožitým dnem, obohacením – věřím, že jej takto prožili,“ vyjádřil se pedagog Michal Krenželok.

Žáci Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí si připomínali při mši svaté a mnoha činnostmi v prostorách školy 1100 let od smrti sv. Ludmily, patronky školy i školní kaple. Děkovali za její přímluvu.

V rámci Dne církevních škol navštívila Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice poutní místo Petřkovické Lurdy. Po cestě autobusem kousek cesty doputovali pěšky. Zde prožili mši svatou, kterou sloužil školní kaplan P. Martin Kudla. I zde si v promluvě připomínali patronku církevních škol sv. Ludmilu. Po té se vydali na nedaleký kopec Svinec. Odtud obdivovavali beskydské kopečky. Starší děti pak čekala ještě cesta na Skalky.

Fotogalerie z oslav Biskupského gymnázia: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Další fotogalerie: Archivy jednotlivých škol  

 

Pin It