Václavovice - Svátek svatého Václava letos oslaví věřící ve farnosti Šenov u Ostravy jako připomínku 20leté historie filiálního kostela ve Václavovicích. Týden před samotnou slavností budou ve farnosti vystaveny v relikviáři ostatky sv. Václava, které zapůjčí dómský farář a probošt Metropolitní kapituly katedrály v Olomouci P. Ladislav Švirák. Věřící je budou mít možnost uctít při každé bohoslužbě od 19. do 26. září. Mše svaté budou v kostele sv. Václava ve Václavovicích v neděli v 8.30 hodin a od úterý do pátku v 18.00 hodin.


Vaclavovice


Kalendář na rok 2022 a bonboniéra s litaniemi ke sv. Václavovi

Farnost Šenov výročí kostela připomene vydáním nástěnného kalendáře na rok 2022 ve formátu A4 s motivy kostela ve Václavovicích. Výtěžek z prodeje podpoří údržbu kostela, který před 20 lety posvětil biskup František Václav Lobkowicz. Připravené je také sladké překvapení. „Mimořádným suvenýrem, který k oslavě nechala farnost vyrobit, je čokoládový dezert, tzv. napolitánky. Jsou výjimečné nejen tím, že na obalu každé z drobných čokoládek je motiv václavovického kostela, ale na každé z nich je uvedena invokace z litanií k sv. Václavovi,“ upozornil šenovský farář P. Petr Okapal. Bonboniéra je k dispozici ve dvou variantách z hořké nebo mléčné čokolády.

Mše svatá s biskupem Martinem Davidem a večer s Jiřím Krhutem

O státním svátku 28. září, který nese v kalendáři název Den české státnosti, bude v kostele ve Václavovicích celebrovat slavnostní bohoslužbu apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Mše svatá začíná v 9.00 a po jejím skončením následuje přímo v kostele přednáška historika Bc. Mgr. Miroslava Nedorostka, Ph.D. o sv. Václavovi. Mimořádný bude také slavnostní oběd, na který je pozváno asi 120 farníků, kteří se aktivně zapojují do fungování farnosti. Obec Václavovice v tento slavnostní den zve na 17.00 do zahrady u kostela vystoupení muzikanta Jiřího Krhuta.

"Kostel v obci symbolizuje – poklad víry,“ napsal světitel před 10 lety

O stavbě kostela sv. Václava vyšla v roce 2011 kniha, která je k dispozici v pdf verzi ke stažení na internetu. K 10. výročí posvěcení kostela ve Václavovicích napsal do publikace úvodní slovo světitel kostela Mons. František Václav Lobkowicz OPraem. „Je potřeba s odhodlaností a touhou předávat dalším generacím to, co kostel v obci symbolizuje – poklad víry, dar požehnání života s Bohem. Je to velký úkol a odpovědnost. Kéž nás v tom nezastaví žádné okolnosti života současné společnosti. A přejme si, aby mnoho dalších generací v něm nacházelo útěchu a posilu. Ať naleznou toto místo promodlené a připravené k chvále a díkůvzdání Bohu, ať zde pramení pokoj a dobro pro všechny obyvatele obce. Tak by to možná vyjádřil i samotný svatý Václav, patron kostela, který toužil vtisknout do života celého našeho lidu dobrodiní pramenící z přijatého křesťanství.“

Ve Václavovicích toužili po svém kostele od roku 1908

První zmínky o stavbě kostela ve Václavovicích spadají do roku 1908. Kostelní jednota uskutečnila od roku 1938 několik pokusů o tuto stavbu. V první řadě byl zakoupen pozemek, na němž je dnešní kostel postaven. Dne 3. května 1995 povoluje olomoucký arcibiskup stavbu kostela ve Václavovicích a k posvěcení základního kamene papežem Janem Pavlem II. dochází při jeho návštěvě v Olomouci 21. května 1995. Stavební povolení bylo vydáno v říjnu roku 1998. Kostel byl úspěšně po třech letech dostavěn a 28. září 2001, na svátek sv. Václava, zasvěcen Bohu ke cti sv. Václava. 

http://senov.krestane.net/

Pin It