Ostrava - Kdyby vám teď někdo – kdokoliv – tvrdil, že má “právo na dítě”, tak si asi zaťukáte na čelo. Právo na dítě přece neexistuje, děti si nejde nijak vymoct. A přesto jsou v naší společnosti lidé, kteří usilují o změnu zákonů právě tímto směrem. Jaký dopad má na děti to, když přestávají být darem a stávají se komoditou k naplnění tužeb dospělých? Jaké to je vzejít z anonymně darovaného vajíčka, odnošeného náhradní matkou a narodit se “dvěma otcům”? Jaké to je žít s tím, že nikdy nepoznáte svého tátu, protože je anonymním dárcem spermatu z internetu? Jaké to je, když jsou vám vaše práva na mámu a tátu vzata ještě před narozením?


KatyFaustOstrava1


O tom všem přijede již 20.- 24. září promluvit k české společnosti paní Katy Faust, zakladatelka americké organizace Them before us. Ta sdružuje děti z neúplných rodin, děti vychovávané stejnopohlavními páry a také děti vzešlé z náhradního mateřství. Přesně k těmto experimentům s dětmi totiž v USA došlo po uzákonění tzv. homosexuálního manželství. Přijďte si poslechnout její příběh, přijďte se ptát a hlavně, přijďte si pro inspiraci, jak se stát těmi, kdo stojí za dětmi, které se sami ozvat nemohou.

Přijďte se do Prahy (20.9.)Brna (21.9.)Zlína (22.9.) a Ostravy (23.9.) podívat na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku.

Katy Faust navštíví Ostravu ve čtvrtek 23. září. Vystoupí v sále kina Vesmír na ulici Zahradní 1741 od 18.00 hodin. 

Pořadatel akce Aliance pro rodinu, z. s. nabízí na YouTube video se svědectvími dnes již dospělými dětmi, které vyrůstaly ve stejnopohlavních párech. Video je k dispozici zde

Podpora Božího plánu s rodinou: Rozhovor s Katy Faust

Překlad rozhovoru, který v květnu 2021 dala Katy Faust (Them before us) australskému křesťanskému médiu The Gospel Coalition Australia (TGCA). Rozhovor je se souhlasem redakce TGCA a paní Faust ke sdílení v českých křesťanských médiích. 

TGCA: Jste zakladatelkou a předsedkyní organizace Them before us (česky Ony před námi - pozn. redakce), která se zasazuje o práva dětí. O co přesně Vaše organizace usiluje?

Katy Faust: Máme takový skromný cíl, úplný obrat v debatách o manželství a rodině. Chceme, aby se prioritou stala práva dětí znát svou mámu a svého tátu a být jimi milovány. A chceme také, aby se tato práva dětí stala prioritou každého osobního i politického rozhodnutí ve věcech manželství a rodiny.

 

Usilujeme o to dvěma způsoby. Prvním je proměnit srdce, sdílením osobních příběhů dětí, které ztratily vztah se svou mámou nebo svým tátou, protože jejich práva byla podřízena tužbám dospělých. Druhým způsobem je změna zákonů, kdy propojujeme příběhy těchto dětí s nejkvalitnějšími výstupy společenských věd. To pak předkládáme zákonodárcům a ukazujeme jim, že když otázky kolem manželství a rodiny postavíme špatně, oběťmi budou vždy děti. A o co nám jde hlavně je to, aby ony (děti) byly v naší společnosti i soudních sítí před námi (dospělými).

 

TGCA: Co Vás k tomu přimělo?

 

Katy Faust: Když se v roce 2012 v USA dostávala do varu debata o manželství, slyšela jsem z řad LGBTIQ+ aktivistů, že dětem je jedno jestli mají dvě “mámy” nebo dva “táty”. A v realitě by to tedy mělo znamenat, že je dětem jedno, že ztratily mámu nebo tátu (záleží kdo v páru chybí). V mnoha ohledech byla kampaň o tzv. homosexuálním manželství postavena na lžích o dětech. Za těch několik desítek let, co pracuji s dětmi, kterým byli vzati táta, máma nebo dokonce oba rodiče, jsem nepotkala ani jedno, kterému by to bylo jedno. A ve většině z těchto dětí zůstala po této ztrátě celoživotní rána.

 

Když jsem začala blíž studovat věci kolem dalších rodinných záležitostí, zjistila jsem, že se tato lež rozšířila i do oblastí jakými jsou reprodukční technologie, rozvody, surogátní mateřství, rodné listy atp.

 

Téměř každá ze skupin dospělých obhajovala svá rozhodnutí o oddělení dítěte od jeho otce, matky nebo obou (na něž má dítě přirozené právo) tím, že když budou oni sami spokojení, tak budou spokojené i děti. Nebo, že je to láska, co tvoří rodinu. Ale příběhy dětí a nejkvalitněji provedené výzkumy ukazují, že je to naopak. A nikdo se ochraně práv dětí v tomto ohledu na formální rovině nevěnoval.

 

A tak jsem se já a několik dalších dětí této “sexuální revoluce” rozhodla zkusit jménem těchto dětí promluvit.

 

TGCA: Proč by se křesťané měli starat o práva dětí?

Katy Faust: Kamkoliv se v historii dostalo křesťanství, tam se práva dětí zlepšila. A to proto, že nám Písmo Svaté ukazuje, že děti mají v Božím srdci speciální místo a zasluhují zvláštní ochranu (např. Izaiáš 10, 1-3, list Jakubův 1, 27). A tak by mělo být v zájmu všech křesťanů chránit základní práva dětí na život, bezpečí a aby nebyly zneužívány.

 

Nejlepším způsobem, jak zajistit tato tři práva je chránit Boží plán se sexem a manželstvím.

 

Když jsou děti vychovávány v sezdaném páru svých biologických rodičů, tak je největší šance, že se jim budou dobře prospívat a nejmenší šance, že budou zneužívány, odmítány a vykořisťovány. Naše organizace a naše nová kniha sděluje tyto základní pravdy s užitím poznatků společenských věd a více než sto svědectví dětí, které vyrůstaly v těchto “moderních rodinách” (míněno ve stejnopohlavních párech).

Toto sdělení se samozřejmě doplňuje s Písmem, ale také se odvolává na autoritu, které podléháme úplně všichni bez rozdílu.. přirozenému řádu.

 

Připravujeme křesťany, aby o těchto věcech uměli mluvit také s lidmi, kteří neuznávají biblické poselství. Toto sdělení, v jehož samém středu stojí děti, nemůže být popřeno. V jeho prospěch totiž mluví jak vědecké důkazy, tak příběhy dětí a určitě i zkušenosti z vašeho života.

 

TGCA: Mnoho křesťanů, kteří čtou tyto řádky určitě cítí potřebu ochrany práv dětí, ale také rezignaci, protože v dnešní době vyhrávají práva dospělých (a to nejen v otázce tzv. Homosexuálního manželství). Jak byste odpověděla na jejich obavy?

 

Katy Faust: My, jako křesťané se přece nerozhodujeme o tom, co říci či koho ochraňovat na základě toho, jestli to je a nebo není populární či dokonce jestli to má šanci “vyhrát”.

Jsme povoláni k tomu ochraňovat ty nejzranitelnější. Již od Starého Zákona jsou děti bez otce chápány jako skupina obyvatel, která vyžaduje zvláštní ochranu a péči. A dnešní doba ve věcech redefinice rodiny a se soudobými moderními technologiemi takové děti doslova vyrábí. Jak bychom mohli říkat, že milujeme Krista, ale přitom se nepostavit za tyto “poslední z posledních”, za děti, kterým je nejvíce ubližováno?

 

Ta základní pravda, že muž a žena jsou odlišní a že jejich celoživotní svazek dává dětem to, co žádný jiný vztah dvou dospělých lidí, nezůstane ukryta.

 

Tak jako boj proti nespravedlnosti potratů a důkazy o tom, že děti mají právo na život vyjdou na povrch, tak stejné je to i s právy dětí na svého tátu a svou mámu. Pravda nevydrží dlouho “pohřbena”. Jak říká můj dobrý přítel Dough Mainwaring, homosexuál a zastánce manželství jako svazku muže a ženy: “Nikdy nebudeš na špatné straně historie, když jsi na straně přirozeného řádu.”

 

A přirozený řád nám říká, že děti mají právo, touhu a potřebu lásky své mámy a svého táty.

 

Možná vás lidé za ochranu práv dětí budou nenávidět, ale kéž je pro vás útěchou, že to byl náš Spasitel, kterého svět nenáviděl jako prvního.

Zdroj: Aliance pro rodinu, z. s.  

 

 

Pin It