Ostrava - Biskupské gymnázium bylo založeno v roce 1991, tehdy jako Církevní gymnázium, jehož první paní ředitelkou byla Mgr. Vlasta Kurková. Po vzniku ostravsko-opavské diecéze bylo přejmenováno na Biskupské gymnázium v Ostravě.  Slaví tedy 30 let. Hlavní den oslav je naplánován na 16. září, kdy se v katolické církvi slaví Den církevního školství.


30letBigyOstrava


Oslavy zahájí v 9.00 slavnostní děkovná bohoslužba v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, kterou bude sloužit biskup Mons. Mgr. Martin David. Gymnázium pozvalo na tuto slavnost také zástupce ostatních církevních škol v diecézi. Po bohoslužbě bude krátké hudební vystoupení „Autorské strunění“, při kterém zazní skladba, kterou zkomponovala naše kolegyně Mgr. Hana Kukučková a která ji také s několika studenty přednese.

Další program bude probíhat již ve škole, která sídlí na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě. Okolo 12.30 hodin bude možnost do školní budovy vstoupit a prohlédnout si její areál, fotografie z jednotlivých let existence školy, poslechnout si vystoupení školní scholy, krátké koncerty absolventů, zakoupit si Almanach a setkat se s bývalými kolegy a absolventy.

Program oslavy 30. výročí založení Biskupského gymnázia v Ostravě

9.00 mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Hlavní celebrant Mons. Martin David

14.00 a vždy každou celou hodinu na chodbě ve 3. patře

Schola Bigy pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké

14.30 a vždy o půl – učebna HV

Klavírní recitál (improvizace) Adama Blažka (absolventa Bigy Ostrava)

14.30 s přestávkami až do večera – knihovna

Cimbálová muzika Lagan s primášem Štěpánem Bernadym

15.30 – tělocvična

Koncert scholy ostravské mládeže No problema pod vedením Mgr. Lucie Curylové (absolventka Bigy Ostrava)

Výstavy ve třídách, videoprojekce, dětské koutky, fotokoutek, kavárny, občerstvení a mnoho jiného.

Více o škole na https://www.b-g.cz/.

Pin It