Český Těšín/Cieszyn – První neděli v září je již mnohaletou tradicí setkání katolíků z Českého Těšína s těmi, kteří žijí za Olzou v polském městě Cieszyn. V roce 2019 obě města oslavila 400 let od mučednické smrti svého rodáka, který se do dějin zapsal jako jeden ze tří „košických mučedníků“. Kvůli pandemii koronaviru se obě skupiny loni v září na hraničním mostě nesešly. Slavnost oslavili věřící samostatně ve svých farních kostelích. Stejné to bude i letos v neděli 5. září.


90 1629569362


„Katoličtí křesťané z obou stran řeky Olzy, se vždy první zářijovou neděli spolu se svými biskupy pravidelně setkávají na oslavách ke cti sv. Melichara Grodeckého. Tradice poutních procesí byla obnovena v roce 1995 po svatořečení košických mučedníků papežem sv. Janem Pavlem II. I přes existující státní hranice dělící město Těšín na dvě části, se věřící obou diecézí začali scházet první zářijovou neděli na poutní slavnosti, střídavě na straně polské a české, aby děkovali Bohu za světce narozeného v Těšíně,“ uvedl farní vikář farnosti Český Těšín P. Lukáš Mocek a dodal, že první procesí se konalo při příležitosti blahořečení košických mučedníků Melichara Grodeckého, Marka Križina a Štěpána Pongráce v roce 1905, kdy byl Těšín ještě nerozděleným městem.

V letošním roce uběhlo 402 let od mučednické smrti těchto tří mladých jezuitů. Věřící se kvůli pandemii nevydají na návštěvu do sousedního města a zůstanou spojeni v modlitbě při mši svaté, kterou budou celebrovat jejich biskupové ve farních kostelích. „V neděli 5.9. 2021 budeme mít možnost opět prožít poutní slavnost, tentokrát ve skromnějším duchu bez procesí. Vzhledem k pandemii koronaviru se budou konat bohoslužby samostatně v kostele sv. Marie Magdalény v Cieszynie v Polsku a v našem farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Průvod věřících a setkání na mostě Družby se nebude konat, aby nebyli věřící vystaveni nebezpečí rozšíření infekce koronaviru,“ dodal ve svém příspěvku na webu farnosti Český Těšín P. Lukáš Mocek.

Program Diecézní slavnosti ke cti sv. Melichara Grodeckého v Českém Těšíně

15.00 Korunka k Božímu milosrdenství

15.15 Pobožnost ke cti sv. Melichara Grodeckého

15.30 Slavnostní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně

Mši svatou bude sloužit apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David.

Více o sv. Melicharu Grodeckém a Košických mučednících na stránkách farnosti Český Těšín.

Foto: web farnosti Český Těšín https://www.farnosttesin.cz/.

Pin It