Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát.

Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis pasuje na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Marie výjimečná?


the assumption of virgin mary 2191751 1280


Ne tím, že porodila Ježíše. Miliardy nám rodí děti. Ale je výjimečná tím, že první přijala Ježíše. Jak to řekl pak jeden z církevních otců, Maria nejprve přijala Ježíše do srdce, až potom do klína. A nejen přijala, ale stala se jeho učednicí. Nejlepší, nejpozorněji učednicí. Určitě ani jedno Ježíšovo slovo v jejím srdci nepadlo na zem.

A když Ježíš vystoupil do nebe, v jistém smyslu pokračovala v jeho díle - stála u zrodu církve na Letnice. Dokonce jsme jí dali titul Matka církve. Pokračuje ve svém mateřství po všechny věky, dokud Ježíš nepřijde ve slávě ...

Proto Marii uctíváme, ale zejména ji milujeme. Ježíšovu mámu. Naši mámu.

Redemptorista Tom Forrest měl ve zvyku při tomto svátku vyprávět takový příklad: Představ si, že ses stal významným člověkem, člověkem, který má moc, postavení. A stal ses takovým také díky tvé mámě. Zapomeneš na ni, nevezmeš ji k sobě do paláce? Nezahrnuje ji díkem a slávou? Určitě ano. Vždyť máš na to všechny prostředky a možnosti. A teď se podívej na Ježíše. Uskutečnil dílo vykoupení, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Přitom nesmírně miluje svou matku, která ho při všem doprovázela. Byl by Ježíš horší syn než kterýkoli člověk? Když má moc, nevezme si Marii k sobě? Určitě vezme.

Proto dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Neboť Ježíš miluje svou mámu a chtěl ji mít doma, u sebe, u Otce. Co je na tom divného? Vždyť to je zcela přirozené!

Možná se však objeví myšlenka: „A proč to my máme oslavovat? Vždyť to je věc mezi Ježíšem a Marií. Není to násilná oslava, která nemá nějaký význam pro náš život?“

Uvedu tři důvody k dnešní oslavě, které jsou pro mě důležité. Prvním je to, že oslavením Marie se pro mě stává mnohem silnějším příslib, že všichni, kteří milují Ježíše, budou jednou s ním v nebi s tělem i duší. Druhým je to, že Maria je jako Matka Církve i mojí mámou. Dnes se narodila pro nebe. Copak to nemám oslavovat? A třetím důvodem je vděčnost vůči Bohu, který provedl v Marii úžasné dílo vykoupení a svatosti.

Maria, raduji se z tvé slávy. Toužím žít tak, aby ses i ty mohla těšit ze mě jako Ježíšova učedníka. Toužím být jednou s tebou v nebi u Ježíše v Otcově slávě. Ať mi v tom pomůže tvá přímluva, tvůj pří-klad, tvá blízkost.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od Dimitris Vetsikas z Pixabay 

Pin It