Cvilín – Na mariánském poutním místě Cvilín proběhne v sobotu 14. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho. V 11.00 bude zahájena pobožností křížové cesty po zastaveních rozesetých podél kostela, ve 12.00 začne mše sv., kterou bude sloužit provinciál minoritského řádu o. Piotr Pawlik OFMConv.


Rytířstvo Neposkvrněné je mariánským a apoštolským hnutím, které založil r. 1917 v Římě sv. Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné. Právě blízko jeho svátku (14. 8.) se na Cvilíně každoročně pouť Rytířstva koná.
Více o Rytířstvu zde

 

Program:
11.00 křížová cesta v přírodě
12.00 mše svatá s novokněžským požehnáním
(hlavní celebrant o. provinciál Piotr Pawlik OFMConv)
13.00 občerstvení a přátelské setkání
15.00 odpolední program a modlitba s požehnáním

 

 

 

Pin It