Sedliště - Duchovní správce farnosti Sedliště a administrátor excurrendo farnosti Bruzovice P. Pavel Motyka završil v sobotu 7. srpna svou životní pouť. Po dvaceti letech vedení obou farností v roce 2020 vážně onemocněl. Zemřel ve věku 63 let posilněn svátostmi. Pohřeb zesnulého kněze bude v pátek 13. srpna při mši svaté v 15.00 hodin ve farním kostele Všech svatých v Sedlištích. Pak bude podle svého přání převezen do Bukovce, kde se v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozloučíme při mši svaté v 18:00 hodin, pak bude rakev uložena do rodinného hrobu.


PPavelMotyka

P. Pavel Motyka se narodil 29. 6. 1958 v Českém Těšíně, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1982 v Olomouci. Působil jako farní vikář v Českém Těšíně, v Třinci, odkud spravoval farnost Střítež u Českého Těšína a v Karviné. Pak jako farář v Rýžovišti a farnostech Břidličná, Huzová, Lomnice u Rýmařova. Pak opět jako farní vikář ve farnostech Moravská Ostrava, Nový Bohumín a Havířov. Od roku 2000 byl farářem v Sedlištích, odkud spravoval farnost Bruzovice až do roku 2020, kdy do jeho života zasáhla nemoc. 

Parte ke stažení zde. 

 

 

Pin It