Ostrava - Duchovní správa farnosti Moravská Ostrava zve k účasti na pouti k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě. Pouť ve čtvrtek 15. července tradičně zahájí mini pěší pouť od kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Po večerní mši svaté čeká zájemce také výstup na haldu Ema a modlitba za Ostravu. Hlavní den poutní slavnosti připadá na pátek 16. července.  


PMKarmelskaSlOv


Čtvrtek 15. července –15. pěší pouť

V 19.00 hod. sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě (litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku přes řeku Ostravici. 20.00 hod. mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě; P. ThLic. Petr Smolek, farář O.-Mariánské Hory a moderátor TV Noe; po ní výstup na haldu Emu. 16. července – poutní slavnost 6.30 hod. modlitba růžence 7.00 hod. přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval; Mons. Jan Plaček, adm. exc.

Pátek 16. července – poutní slavnost

V 8.30 hod. mše sv. P. Mgr. David Powiesník, administrátor v Hati; P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář, Moravská Ostrava; Mons. Jan Plaček, adm. exc. 9.30 hod. mše sv. a po ní přednáška „A. C. Stojan a Charitní dílo“; P. Jan Larisch, farář O.-Svinov a prezident Diecézní Charity 11.00 hod. mše sv.; P. Petr Chovanec, farní vikář O.-Moravská Ostrava Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod. 17.00 hod. Te Deum a sv. požehnání 17.30 hod. mše sv. na zakončení poutního dne; P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář, Moravská Ostrava.

V katedrále ve čtvrtek 15. července v 18.00 hod., v pátek 16. července v 7.30 hod. a v 17.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše svaté.

Foto: Zdeněk Poruba/Spolek Člověk a Víra

Pin It