Opava – Po třech letech se opět v opavské konkatedrále udílelo jáhenské svěcení. V sobotu 19. června apoštolský administrátor biskup Martin David po vzoru apoštolů vysvětil vkládáním rukou na hlavu svěcenců k jáhenské službě dva mladé muže. Oba se připravují na kněžství. Jednoho čeká studium v Římě a druhého jáhenská praxe ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí.


JahenskeSveceniOpava 2021

Jáhenské svěcení přijal Mgr. Karel Honka (na fotografii vlevo) z farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a Mgr. Jan Slepička z farnosti Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Oba kandidáti zahájili přípravu na přijetí svátosti kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci a studiem na Teologické fakultě Univerzity Palackého. Část teologických studií absolvovali v zahraničí.

Jáhen Karel Honka studoval v Irsku a po svěcení jej čekal dekret biskupa, který je poslal vykonávat duchovní povolání do farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí, kde působí Diecézní centrum mládeže. Jáhen Jan Slepička má za sebou 4. ročník teologie, kterou studuje v Římě a po letních prázdninách bude pokračovat ve studiu. Dekret biskupa jej proto deleguje ke službě v Papežské koleji Nepomucenum, kde je rektorem kněz ostravsko-opavské diecéze P. Roman Czudek.

Opavská konkatedrála Panny Marie na podobnou slavnost se svěcením čekala od roku 2018. Také tehdy uděloval jáhenské svěcení biskup Martin David, který na úvod své promluvy připomněl, o čem před třemi lety hovořil. „Byla to tři ‚T‘ spojená s jáhenstvím – tajemství, touha a ticho,“ uvedl biskup Martin a dodal, že tentokrát si pro promluvu vybral další tři důležité termíny, které však začínají na písmeno „S“.

Prvním z nich je „služba“, která je skloňována ve spojení s jáhenstvím ve všech pádech. „Jáhenství a kněžství je svátost služby Bohu a lidem v jeho církvi. Každá služba, o to víc služba v církvi, nemůže být službou k sobě, ale službou k druhým,“ připomněl biskup Martin. Druhým jáhenským „s“ je „Slovo“, protože jáhen je služebníkem vtěleného Slova. „Je to Slovo, které se rodí z Ducha svatého a k tomu je potřeba modlitba. Bez modlitby je to jen víření větru. Abyste jej mohli hlásat, tak jej musíte také žít. Buďte hlasateli, nositeli a ‚žíteli‘ slova,“ pokračoval biskup.

Třetím termínem spojeným s jáhenstvím jsou svátosti. „Stáváte se řádnými udělovateli svátosti křtu, rozdělovateli eucharistie a předsedajícími při udělování svátosti manželství,“ dodal světitel a vyzval jáhny, aby často přijímali svátost eucharistie a svátost smíření. „Všechna tato tři jáhenská „s“ prožíváme ve společenství, to je čtvrté „s“ je jako bonus,“ dodal biskup Martin.

Místa zahraničních teologických studií se projevila na závěr slavnosti při děkování jáhnů svému světiteli. Od jáhna Karla Honky dostal láhev irského piva Guinness a od jáhna Jana Slepičky domácí římský ovocný likér limoncello. Obdarování čekalo po mši svaté také na všechny přítomné. Při východu z kostela dostal každý na cestu domů makový nebo tvarohový koláč.

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It