Guty – Pamětníci latinských bohoslužeb snadno porozumí textu „Accipite et manducate, accipite et bibite“, který je vyrytý do kamenného oltáře v obnoveném kostelíku Božího Těla v Třinci-Gutech. Ježíšova slova z Poslední večeře a zároveň text eucharistické modlitby při proměňování „vezměte a jezte – vezměte a pijte“ odkazuje k zasvěcení kostela Božímu Tělu. Poprvé tato slova zazněla při slavnostní mši svaté v neděli 6. června v den posvěcení kostela po jeho obnově. Věrnou kopii původního kostelíku z 16. století, posvětil apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.


SveceniGuty2021


Dříve než do kostela vstoupil, předal klíč od novostavby duchovnímu správci farnosti Střítež. P. Kazimierz Płachta klíček políbil a dveře do kostela otevřel. Po požehnání vody biskup Martin vykropil svěcenou vodou interiér i okolí kostela. Současně požehnal nové varhany, které poprvé zahrály k zahájení slavnostní liturgie, při níž byl biskupem posvěcen kamenný oltář, svatostánek a samotná stavba kostela, která nahradila žhářským útokem ztracenou památku. Od neděle 6. června mají místní věřící místo k modlitbě a mši svaté. Po celou dobu od požáru z 1. na 2. srpna 2017 prožívali mši svatou pod otevřeným nebem - ať bylo horko, mráz nebo je skrápěl déšť.

Slavnost živě přenášela Česká televize na programu ČT2, kde je k dispozici celý záznam bohoslužby včetně kázání biskupa, poděkování primátorky města Třince Věry Palkovské i závěrečné slovo faráře Plachty. Reportéři České televize těsně před zahájením přímého přenosu divákům nabídli krátký film, který dokumentoval průběh obnovy kostela. Nechybí v něm záběry hořícího kostela, hasičů při dohašování ohořelých trámů, pečlivou přípravu projektu architekty Závadovými včetně řemeslného umu všech, kteří se na obnově kostela podíleli.  Jak jejich dílo rostlo, zachycuje časosběrný dokument.

Dobrá věc se podařila. Kostel budeme chránit pro příští generace 

„K tomu, aby po tom tragickém požáru ten dnešní okamžik mohl nastat, bylo potřeba velkého úsilí obrovského množství lidí.  Obdivujeme společné dílo všech. V této stavbě, která svou podobou připomíná původní kostel, a my si říkáme, jak jsou šikovní, že to dokázali v této podobně znovu postavit. Ano, je to velké dílo lidského umu. A chtěl bych všem, kteří se na stavbě podíleli ze srdce poděkovat,“ řekl ve své promluvě biskup Martin David.

Ruku k dílu přiložilo skutečně velké množství lidí. Od drobných dárců, přes firmy, města, kraj, biskupství a pojišťovnu UNIQA, která zajistila pojistné plnění žhářským útokem vzniklé škody. Svou ruku k dílu přiložilo město Třinec, na jehož katastru kostelík v Gutech leží. A hned po požáru vyhlásilo veřejnou sbírku. „Vybralo se na ní téměř 4 miliony korun, které výrazně pomohly k obnově tohoto interiéru. Dobrá věc se podařila. Přeji si, aby kostel sloužil nejen věřícím z blízkého okolí, ale aby se z něj mohli těšit a radovat i lidé z celého regionu a návštěvníci z celé České republiky,“ uvedla primátorka Třince Eva Palkovská. „A ještě si přeji, abychom ho chránili a pečovali o něj tak, aby se i příští generace z něj mohli radovat,“ dodala.

Duchovní správce farnosti Střítež P. Kazimierz Płachta znovu poděkoval všem institucím, firmám a dobrodincům, kteří se o obnovu kostela zasloužili. Místní věřící se na slavnost připravovali modlitbou devítidenní pobožnosti. V týdnu po vysvěcení kostela se v něm bude od pondělí 7. do pátku 11. června sloužit v 18.00 hodin mše svatá. V pátek 11. června v něm oslaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Adorace přede mší svatou bude již od 17.00 hodin. V neděli 13. června přistoupí místní děti poprvé k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá zde bude v 10.00 hodin. O den dříve přijmou v kostelíku poprvé svátost smíření. Ke svaté zpovědi jsou zváni také jejich sourozenci a rodiče.

Slavnostní vysvěcení kostela Božího Těla v Gutech můžete vidět v archivu ČT 2. Odkaz k dispozici zde.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra

Pin It