Ostrava - Stříbrné výročí založení ostravsko-opavské diecéze společně oslavili ti, kdo stáli u jejího zrodu. V katedrále Božského Spasitele v Ostravě se setkali olomoucký arcibiskup Jan Graubner i František Václav Lobkowicz. Nemocí zesláblý biskup zůstal po celou dobu bohoslužby sedět v křesle. Na závěr mše svaté, kterou celebroval papežský nuncius Charles Daniel Balvo společně s olomouckým arcibiskupem a apoštolským administrátorem Martinem Davidem, přítomné věřící krátce pozdravil.


25vyroci


„Já bych poděkoval všem, že jste přišli oslavit 25. výročí diecéze. Není to málo, není to moc. Bůh je veliký a my mu chceme vzdávat díky za to, že nás shromáždil v jednom společenství. Ať nám dá vytrvalost ve víře, abychom se takto jako dnes setkávali každou neděli při eucharistii. Buďte všichni v dobrém a radujte se ve společenství všech svatých,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz.

Blízkost pastýře diecéze k věřícím na severu Moravy a ve Slezsku,  rozhodla před čtvrt stoletím o vytvoření nové diecézi se sídlem v Ostravě. A biskup František Václav, který se stal prvním biskupem – zakladatelem, se o to celou dobu snažil. Jeho biskupskou službu z časů budování diecéze, různá setkání, žehnání, udělování svátostí, jáhenská, kněžská i biskupské svěcení pomocného biskupa Martina zachycují desítky snímků výstavy k 25. výročí diecéze, která je společně s archivními dokumenty instalovaná v katedrále.

V prosklené vitríně je papežská zakládací bula i biskupská berla, kterou 31. srpna 1996 při intronizaci předal biskupovi nové diecéze arcibiskup Graubner. Byl to právě on, který po pěti letech v čele olomoucké arcidiecéze, požádal papeže Jana Pavla II. o vydělení jedenácti děkanátů pro vznik nové diecéze. Ten jeho prosbu vyslyšel a tím naplnil přání mnoha generací. Ve svém přání se olomoucký arcibiskup inspiroval poselstvím z Matoušova evangelia, které se četlo právě v den slavnosti Nejsvětější Trojice.

Vzkaz arcibiskupa Graubnera diecézi, která dospěla

„Mám vzkaz této místní církvi k její dospělosti. ‚ Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.‘ My to děláme naopak. Začínáme křtem, potom něco učíme a možná někoho získáme. Zkusme vzít vážně Ježíšův odkaz. Jděte a nezačněte přesvědčovat. Získejte je pro lásku Boží a místní církev poroste a přinese plody,“ popřál diecézi arcibiskup Jan Graubner.

Osobním přáním zakončil svou promluvu také papežský nuncius, který celou mši svatou celebroval v českém jazyce a česky také kázal. „Osobně se přátelé modlím za to, abyste pokračovali v dobrém díle, které ve vás bylo započato, aby tak i budoucí generace mohly slyšet radostnou zprávu evangelia, byly posilovány zkušenosti Boží lásky a jeho blízkosti ve všech životních situacích a s velkorysostí odpovídaly na povolání poznávat a milovat Boha a prokazovat službu jemu i sobě navzájem,“ uvedl arcibiskup Charles Daniel Balvo.

Děkovné bohoslužby se zúčastnili také zástupci města Ostravy a krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Primátor města Tomáš Macura připomněl příkladnou spolupráci radnice s biskupstvím i skutečnost, že historie města je s životem církve propojena už po staletí. První písemná zmínka o Ostravě pochází z roku 1267 z listiny olomouckého biskupa Bruna.

„Osudy města a osudy církve jsou spojeny. Za těch 25 let ostravsko-opavské biskupství osvědčilo, nezaměřuje svou působnost jen na věřící, ale na všechny,“ řekl primátor města, který vyzdvihl roli církve ve vzdělávání, správě navráceného majetku a její morální autoritu, která je pro společnost důležitá zvlášť v současné zjitřené době. Za hejtmanství poblahopřál diecézi náměstek Lukáš Curylo a věřící laiky při poděkování biskupům reprezentoval manželský pár.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It