Diecéze – Přinášíme vám fotografie z bohoslužeb Velikonočního tridua, které je vrcholem celého křesťanského liturgického roku. Začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou, jeho střed tvoří Velikonoční vigilie a končí se nedělí Zmrtvýchvstání. Připomínají umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista.

Začneme Zeleným čtvrtkem, kdy kněží diecéze prožili se svými biskupy – biskupem Františkem V. Lobkowiczem a biskupem Martinem Davidem – Missu Chrismatis, při níž proběhlo svěcení olejů. Krom toho kněží před svými biskupy zároveň v katedrále Božského Spasitele obnovili své kněžské závazky.  

Na Zelený čtvrtek si věřící připomněli rovněž památku poslední večeře Páně. K ní neodmyslitelně patří i mytí nohou 12 mužům. Letos tato tradiční část bohoslužby nemohla proběhnout ani v místeckém kostele sv. Jana a Pavla v Místku, a tak v presbytáři stálo 12 prázdných židlí. Děkan P. Daniel Vícha tedy vyzval farníky, aby si při zpěvu žalmu představili sebe, jak jim Pán Ježíš myje nohy. Na závěr mše svaté byla v kostelích přenesena monstrance do Getsemanské zahrady, kde proběhla i adorace, stejně jako v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Fotogalerie z katedrály v Ostravě: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra (Celá fotogalerie Missa Chrismatis zde) (Celá fotogalerie z poslední večeře Páně zde)

Fotogalerie z Místku: Jan Kalenský, Ivana Bužková/Člověk a Víra (Celá fotogalerie zde)

Fotogalerie z Ludgeřovic: Jarmila Fussová/Člověk a Víra (Celá fotogalerie zde)

 

 

Pin It