Kdyby si Ježíš ve chvíli, kdy ho přišli zajmout, povolal na pomoc dvanáct legií andělů ...

Kdyby Ježíš sestoupil z kříže a umlčel by posmívající se kněze ...

Kdyby Otec zasáhl ve chvíli, kdy Ježíš volal ve své opuštěnosti ...

Kdyby ...

Nic z těch kdyby se nestalo. Ježíš zemřel.

A vstal z mrtvých!


christ 1618197 1280


Dal Otci dokonalou odpověď lásky. Nepoužil svou moc na zničení nepřítele, aby si zachránil život. Ne, přijal všechnu zlobu, kterou lidé vymysleli, podřídil se jí, dokonce jí podlehl. Ale vstal z mrtvých. A to je jediný důvod dnešní slavnosti, jediný důvod slavení Velikonočního třídenní. Na této pravdě - že Ježíš vstal z mrtvých a žije - stojí celé naše křesťanství!

Bůh tak miloval svět, lidi, že vzal na sebe všechno zlo, které lidé postižení dědičným hříchem (vra-tane mě a tebe) napáchali. No nenechal to tak - moc toho zla prolomil Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Od té chvíle víme, že nic nás nedokáže oddělit od Boží lásky (viz Řím 8, 35. 38 - 39).

Skrze křest jsme se stali součástí Boží rodiny, stali jsme se Božími domácími - neboť při křtu jsme ta-jemně s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých. Mocí Ducha nám bylo dáno ovoce Ježíšova velikonočního tajemství - utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. A tak máme dnes právo oslavovat. A dovolím si napsat, že máme i povinnost oslavovat. Vždyť nemůžeme zůstat nevděční při takových projevech lásky Boha k nám.

Oslavujme zpěvem, oslavujme žalmy, oslavujme dobrým obědem a skvělým vínem, oslavujme však zejména dobrém ve vztahu ke každému, s kým se dnes setkáme. Aha, že je zákaz vycházení? Skvělé, máš možnost projevit kopec dobra své rodině, se kterou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možná je čas projevit fůru dobra sobě, například tím, že dovolíš jiným, aby ti projevili lásku.

Ježíš žije! I ty žij!

Aleluja

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Foto: Pixabay.com

Pin It