Ostrava - Nouzový stav stále trvá, návštěvnost kostelů je zredukována na 10 % a většina aktivit pro více než 2 účastníky není v této chvíli dle platných nařízení možná. I přesto se od začátku roku 2021 v diecézi leccos událo a zpravodaj OKNO o tom přináší reportáže. Únorové vydání se tentokrát více zaměřilo na skrytý život řeholníků a řeholnic. Téma zasvěceného života rezonuje v pětině obsahu čísla.

OKNO0221

Věčné sliby sestry Noemi a setkání řeholníků a řeholnic s biskupem

První lednová neděle byla svátkem pro komunitu sester III. řádu sv. Františka. Věčné sliby v kostele sv. Vojtěcha složila do rukou biskupa Martina Davida i sestry představené sestra Noemi Eva Jakubcová. O tom, jak rozpoznala cestu do kláštera, se dočtete ve zpravodajské části. Biskup Martin se s řeholníky a řeholnicemi setkal také poslední lednovou sobotu v katedrále. Den zasvěceného života s ohledem na nouzový stav se odehrál jen v prostoru kostela při mši svaté. Krátkou přednášku o historii křesťanství na území diecéze pro účastníky setkání připravil P. Jan Larisch, ThD.

Hlasování o turistická NEJ roku 2020 v MS kraji 

Další zprávy se věnují soutěži vypsané Moravskosleským krajem, který  v anketě hledá turistická NEJ roku 2020. V nominacích je například barokní kaple V Lipkách v Rýmařově a tzv. „šikmý kostel“ sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Hlasování je do konce února 2021 online prostřednictvím webu soutěže. Bez počítače a připojení k internetu se neobejdou ani zájemci o další online aktivity, které lze sledovat z bezpečí domova. Web Signály.cz připravuje vzdělávací semináře a Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí během Národního týdne manželství přednášku na téma „Manželství je v kurzu“.

Online koleda pokračuje. Připravují se postničky

Jak se koledovalo bez koledníků, informuje stránka věnovaná Charitě. Online koleda Tříkrálové sbírky pokračuje až do konce dubna. Pokladničky, které se podařilo během trvání sbírky rozmístit do různých prodejen, kostelů a obecních úřadů, se nyní sčítají. Výsledky zveřejníme v březnovém vydání časopisu OKNO. To již poběží další sbírková akce Charity tzv. Postní almužna. Letos jsou papírové „postničky“ laděny do grafiky s fotografií kapek rosy. „Každý dobrý skutek je takovou kapkou, která osvěžuje, ba přímo naplňuje život druhého člověka,“ napsali do výzvy k této postní aktivitě biskupové František Václav Lobkowicz, Martin David a ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo.

Distanční vzdělávání pro snoubence a kurz pro dívky

V online prostředí se zabydluje také Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. a místo osobních setkání pro snoubence připravuje a vysílá přípravu na manželství formou distanční výuky. Pro dívky od 12 do 18 let nabízí brněnské Centrum naděje a pomoci o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky "Být sama sebou". S ohledem na situaci v zemi jej bude možné prožít rovněž jen po internetové síti. 

Ekonomika farností a diecéze v době pandemie

Rok nouzového stavu, omezení počtu věřících na mši svaté a část roku zcela zavřené chrámy. To vše se odrazilo na ekonomice farností i diecéze. Jak se projevila pandemie na účtech farností a jak lze dostát 5. církevnímu přikázání, když se nemohu dostat na mši svatou? O tom je v aktuálním vydání diecézního zpravodaje celá dvoustrana. K tématu se vyjadřuje apoštolský administrátor diecéze a ekonomka biskupství Ing. Marta Hrušková.

Slavný lavinový pes Barry a Kapucínský balzám

Jak v minulosti ovlivnil život a práce řeholníků život ve společnosti v oborech, kde bychom dnes mnišskou kutnu nečekali? Jeden z příspěvků v rubrice „Téma“ zavede čtenáře do augustiniánského kláštera ve Velkém Svatobernardském průsmyku. Právě zde začali mniši pro záchranu pocestných a poutníků používat lavinové psy. Nejslavnějším bernardýnem byl pes Barry. Na počátku 19. století zachránil z lavin a v mlze 40 lidí. O jeho věhlas se postarali Napoleonovi vojáci, kteří průsmykem několikrát při svých taženích do Itálie prošli. Pes Barry má pomník v jedné francouzské vesnici a jeho vycpanina v bernském muzeu patří k nejvyhledávanějším exponátům.

Druhý příspěvek ze života klášterů je z Prahy. Zdejší kapucíni z kláštera na Hradčanech namíchali podle středověkých receptů bylinnou tinkturu, která pomáhala léčit nejrůznější neduhy více než 200 let. Od roku 1950 však klášterní laboratoř nevyrobila ani jedinou lahvičku. Vzácný recept však řeholníci dál uchovávali jako poklad. Nyní se jej podařilo obnovit botanikem Markem Motyčkou, který v benediktinské Klášterní officíně „Kapucínský balzám“ připravil. V letošním roce chystá na bázi balzámu obnovit také výrobu Svatojosefské masti.

Nové evangelizační médium "podcast" a příběh kněze z doby knihtisku

Online prostor se v aktuálním vydání časopisu OKNO objevuje ještě jednou v souvislosti s tzv. podcasty. Krátké i delší zvukové nahrávky mluveného slova nebo rozhovorů začali na internetu publikovat řeholní komunity i tým mladých reportérů. Přehled těch nejznámějších najdete v rubrice Evangelizace.

Osobnost víry, s jejímž životním příběhem aktuální čtenáře seznámíme, žila v době, kdy jediným masovým komunikačním médiem byl knihtisk. P. Tomáš Xaverius Laštovka žil v letech 1688 až 1747 a pocházel z Hlučína.


Diecézní časopis OKNO číslo 2/2021 si můžete přečít také online v pdf vydání.

 

Pin It