Ostrava - Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David připravoval ve spolupráci s nemocničním kaplanem P. Václavem Tomiczkem bohoslužbu pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. U příležitosti patrona lékařů sv. Lukáše se mělo setkání uskutečnit stejně jako v minulých letech v nemocniční kapli v ostravské fakultní nemocnici. S ohledem na současnou situaci v zemi však setkání není možné. Biskup Martin David  zaslal prostřednictvím nemocničního kaplana všem zdravotníkům svůj pozdrav a povzbuzení v jejich náročné službě.


medical 563427 1280


Milí přátelé, lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a vy všichni, kteří v těchto dnech obětavě nasazujete své síly pro zdraví druhých. V uplynulých létech jsme se setkávali v kapli Fakultní nemocnice v Ostravě v den svátku vašeho patrona, svatého Lukáše. Letos toto setkání není možné, o to více vás chci ujistit o modlitbě své i mnoha lidí, kteří se každý večer spojují v modlitební prosbě za ukončení pandemie a podepírají svou modlitbou také vás. Svatý Lukáš ve svém evangeliu dosvědčuje, jak je Bůh člověku blízko. Že je jako milosrdný Samaritán, který s odvahou a solidaritou zachránil život neznámému člověku. Bůh je vám blízko, když s odvahou, osobním nasazením a solidaritou pomáháte druhým a skrze vaši službu je blízko i těm, kteří prožívají obtíže nemocí a ohrožení lidského života.  Děkuji vám za vaši službu a spolu s ostatními se za vás modlím.

+ biskup Martin David

Pin It