OstravaLenka Nová & Matěj Benko a Family Gospel Ostrava podpoří lidi bez domova při koncertě Charity Ostrava ve čtvrtek 24. září 2020 od 20:00 h v kostele sv. Václava v Ostravě. Výtěžek benefice „Sešli se, aby pomohli...“, kterou bude v přímém přenosu vysílat TV Noe, připadne na spolufinancování rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre.


SesliSe2020


O hudební program benefičního večera se postarají Family Gospel Ostrava a zpěvačka Lenka Nová s klavíristou Matějem Benkem. Celý výtěžek vstupného 15. ročníku benefičního koncertu Charity Ostrava bude využit v rámci povolené veřejné sbírky na spolufinancování rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre. Prodej vstupenek v hodnotě 300 Kč bude probíhat pouze na místě před zahájením koncertu. Předprodej vstupenek nebude realizován.

„Rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre přinese rozšíření stávajících prostor, zkvalitnění zázemí pro klienty služby i personál a rozšíření poskytované sociální práce o nové aktivity“ přibližuje účel rekonstrukce, kterou koncert podpoří, ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Na spolufinancování rekonstrukce podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie a dotace statutárního města Ostravy bude využit celý výtěžek vstupného benefičního koncertu v rámci povolené veřejné sbírky. „Původně objekt sloužil jako kostel církve husitské, Charita Ostrava jej převzala v roce 2006 a po jen menších úpravách v roce 2013, které přinesly bezbariérový přístup pro uživatele služeb, bylo nezbytné zajistit celkovou rekonstrukci budovy“ sděluje historii budovy v Ostravě-Vítkovicích ředitel Pražák.

Charitní dům sv. Benedikta Labre poskytuje dvě sociální služby. V nízkoprahovém denním centru pomáháme ženám a mužům bez domova v jejich obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V centru jim bezúplatně a anonymně poskytujeme bezpečné zázemí, možnost osobní hygieny, základní nasycení a sociální poradenství. V rámci terénního programu vyhledáváme a pomáháme lidem žijícím přímo na ulici, ve vyloučených lokalitách a snažíme se je motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich situace. Službu nízkoprahového denní centra využije ročně okolo šesti set klientů, terénní program zabezpečuje ročně okolo tisícovky kontaktů, a zimní krizová noclehárna poskytne každoročně zhruba 1200 noclehů lidem v nouzi.

Finanční podporu pro Charitní dům sv. Benedikta Labre je možné zaslat rovněž na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 107-5210720287/0100 s uvedením variabilního symbolu: 11145. Lidi bez domova  lze podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z částky obdrží Charita Ostrava 29, 59 nebo 89,- Kč. Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

Záštitu nad koncertem převzali Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze a Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy. Koncert bude moderovat Jiří Jekl. Statutární město Ostrava poskytlo pro realizaci koncertu finanční podporu i spolu s dalšími partnery. Na koncert zveme širokou veřejnost. Podrobné informace o koncertu naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz/akce

Koncert je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a firemních partnerů.

Pin It