Diecéze – Pranostika „Svatá Anna, chladna z rána“ pro nový týden neplatí. Ručička teploměru stoupá stále výše. Ale ještě v sobotu 25. 7. se na mnohých místech diecéze lidé na poutích ke sv. Anně schovávali pod deštníky. Hlavně tam, kde se před mší svatou modlili poutníci venkovní křížovou cestu nebo šli ke kostelu v procesí – tak jako na Bruntálsku.

 Konaly se zde v sobotu dvě poutní slavnosti ke sv. Anně. Dopolední pouť na Andělské Hoře (Annabergu) začala společnou modlitbou křížové cesty, která účastníky dovedla ke kostelu sv. Anny. Druhá se konala odpoledne v kostele sv. Anny v  Nové Vsi u Rýmařova, kde se slouží mše svatá pouze jednou za rok právě na tento svátek. Předcházelo jí procesí od vyhlídkové věže, při němž poutníci zpívali mariánské písně a také se dozvěděli historické souvislosti místa i poutí, které jsou od roku 2015 znovuobnoveny. Obě mše svaté sloužil místní farář P. Karel Rechtenberg.

Jedna z hlavních poutí ke sv. Anně se konala ve vojenském prostoru Libavá. Poutě v zaniklé vsi Stará Voda bývají každým rokem a poutníci sem přicházejí se svými starostmi i radostmi ke svaté Anně a svatému Jakubovi, jemuž je zdejší chrám zasvěcen. Mši svatou zde celebroval P. Petr Fiala, následovalo Te Deum a adorace se svátostným požehnáním. Poté se poutníci vydali směrem k barokní kapli sv. Anny, aby zde P. Fiala požehnal zdejší pramen. Pro poutníky byl připraven další program, který se skládal z přednášek, aktivit pro děti, ale i divadelní hry.

V Místku zase slavili věřící s místeckým děkanem P Danielem Víchou poutní mši ke sv. Jakubovi v kostele tomuto světci zasvěceném. V neděli pak přijalo z rukou apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida v katedrále Božského Spasitele v Ostravě svátost biřmování přes dvacet biřmovanců.

Fotogalerie Pouť ke sv. Anně, Annaberg, Nová Ves: Jarmila Fussová/Člověk a Víra 

Fotogalerie Pouť ke sv. Anně Libavá: Nela Franková/Člověk a Víra 

Fotogalerie Pouť ke sv. Jakubovi Místek: Ivana Bužková/Člověk a Víra

Fotogalerie biřmování katedrála Ostrava: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Fotogalerie Pouť ke sv. Anně, Annaberg, Nová Ves

Celá fotogalerie Annaberg a Nová Ves.

Fotogalerie Pouť ke sv. Anně, Libavá

Celá fotogalerie Libavá.

Pouť ke sv. Jakubovi, Místek

 

Celá fotogalerie zde.

Biřmování v katedrále Božského Spasitele, Ostrava

Celá fotogalerie zde.

Pin It