Ostrava - Dva novokněze má od soboty 27. června ostravsko-opavská diecéze. Jáhny Jakuba Lasáka z farnosti Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu a Michala Krenželoka z farnosti Božího Těla v Jablunkově vysvětil na kněze biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní mši svatou v katedrále Božského Spasitele celebroval společně s apoštolským administrátorem diecéze biskupem Martinem Davidem a desítkami kněží. Novokněze v příštích dnech čekají primiční mše svaté v rodných farnostech a od července také první místa jejich kněžského působení.


SveceniKnezi2020


Novokněz Michal Krenželok, apoštolský administrátor Mons. Martin David, biskup František Václav Lobkowicz a novokněz Jakub Lasák. Foto: Pavel Zuchnický


Primice novokněze Jakuba Lasáka bude ve čtvrtek 2. července v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Slavnost začíná v 17.00 hodin. První farností, kam novokněz Jakub Lasák nastoupí jako farní vikář, bude Český Těšín.

Primice novokněze Michala Krenželoka naplánována na sobotu 4. července, se musela kvůli zpřísnění opatření proti šíření koronaviru odložit na náhradní termín. O novém termínu bude novokněz informovat prostřednictvím diecézních médií a farních stránek. 

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It