Praha - I letos pokračuje roky trvající sucho, letos v dubnu bylo historické. Oslabené porosty podléhají kůrovci a úbytek lesů po nucené těžbě sucho zhoršuje. Holiny nedokáží zadržovat vodu z přívalových dešťů posledních dnů. Ztráty vlastníků lesů jdou do miliard, v sázce je už i boj o udržení lesů vůbec. Katolická církev v ČR se stará o více než 160 tis. ha zemědělské a lesní půdy a církevní lesy stejně jako ty ostatní bojují o život. Odborníci se shodují na tom, že současná kalamita nemá obdoby a že lesy v ČR už nikdy nebudou stejné. Za jejich záchranu musí bojovat všichni vlastníci dlouhodobě, jinak není šance vyhrát.


les


Kalamita přesáhla hranice a stále se zhoršuje
Současná kalamita je historicky nesrovnatelná, snad nikdy jsme nezažili tolik suchých let za sebou. V minulosti byly suché jednotlivé roky, ale pak následovalo vždy vytrvale mokré léto. Poprvé čelíme problému chronického sucha, které přerušují jen kroupy a přívalové deště, a to mnoho let po sobě. Sucho oslabuje všechny lesní porosty bez rozdílu věku, druhu, dřeviny i vlastníka a ulehčuje množení škůdců. Stromy napadené škůdci je třeba těžit, i když tím přicházíme o lesy a těžba nebyla v plánu. V roce 2019 bylo vytěženo v církevních lesích o 800.000 kubíků víc, než byl lesohospodářský plán. Kalamitní křivka strmě stoupá, v roce 2017 tvořila nahodilá těžba 20-60 %, v roce 2018 60-90 %, v r. 2019 se již téměř ve všech církevních lesích pohybovala kolem 90 % a někde je i 100 %.

Od roku 2015 je v důsledku nahodilé těžby přebytek smrkového dřeva na trhu a dochází k drastickému propadu prodejních cen. Průměrná cena smrkového dřeva klesá od roku 2015 každý rok o 20 %, takže letos je již pouze 48 % z ceny v roce 2015. Výsledkem jsou ztráty pro vlastníky lesů v řádech stovek milionů korun ročně. V církevních lesích ztráty v roce 2019 překročily částku 1,2 mld., což se blíží dvojnásobku ztráty roku 2018 a desetinásobku z doby před pěti lety. K tomu církev ročně vynakládá z vlastních zdrojů desítky milionů korun na opatření proti kůrovci (48 mil. Kč v r. 2019).

Bez spolupráce všech vlastníků i státu není šance boj vyhrát
Přímé investice pomáhají jen částečně, porosty hynou jeden za druhým, začíná boj o holou záchranu lesa a všichni vlastníci pochopili, že spolupráce je jediné řešení. Čerpání dotací sice funguje, ale procesy a lidé jsou bohužel pomalejší než kůrovec. Kalamita v lesích svým rozsahem přesahuje kompetence ministerstva zemědělství, a proto v současné době zasedá kulatý stůl, který propojuje MZE, MŽP, MF, MOP, profesní organizace a státní i nestátní vlastníky lesů. Cílem je nastavit účinné nástroje na podporu celého lesnicko-dřevařského sektoru a zvládnutí následků kalamity v ČR.

Klíčová je přímá finanční podpora vlastníků lesů formou kompenzace za ztráty na zpeněžení za rok 2019 a 2020. Ministryně financí přislíbila kompenzaci za rok 2019 ve výši 7 mld. korun, nyní se čeká na schválení nového schodku státní rozpočtu. Na stole jsou i další návrhy, jak situaci v lesích stabilizovat, například rozšířením příspěvku na hospodaření v lesích o následnou péči o sazenice a oplocenky / umožnit i spalování dříví silnějšího než 7 cm / připravit dotační titul na příspěvek za dlouhodobé uskladnění dříví (min. 1 rok) / připravit dotační titul na ponechání dříví k zetlení přímo v lese / připravit dotační titul na štěpkování porostů do 40 let věku nebo daňové úlevy a dlouhodobá podpora spotřeby dříví v ČR. Klíčová je dlouhodobá, zodpovědná péče o lesy a přijmutí faktu, že krize v lesích je problém celospolečenský. Chceme-li za pár let jít do lesa na borůvky nebo na houby, nezbývá nám nic jiného.

Církevní lesy jsou průřezovým vzorkem situace v regionech
Katolická církev v ČR se stará o více než 160 tis. ha zemědělské a lesní půdy, z toho většinu tvoří lesy rozmístěné ve všech regionech ČR. V roce 2019 pracovalo pro lesní správy v církevních lesích přes 390 zaměstnanců; z toho 346 technicko-hospodářských pracovníků. Církevní lesní správy spolupracují s více než 2.250 regionálními subjekty, což představuje asi 4.200 osob, hlavně drobných živnostníků. „Snažíme se dávat práci lidem v regionech. Upřednostňujeme spolupráci s místními dodavateli a zpracovateli,“ říká Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o.

Počet najímaných živnostníků roste, důvodem je právě zvýšení kácení. Cena prodaného dřeva ale klesá a tržby za prodané dříví nepokryjí často ani náklady na těžbu a práci lidí. Je jen otázkou času než peníze dojdou. „Chceme-li zasažené lesy vykácet a nenechat je jen „padnout“, nutí nás současná situace najímat další a další pracovní síly na kácení, i když je v podstatě nejsme schopni zaplatit, protože výnos z prodeje nepokryje ani náklady těžby,“ říká Ing. Milan Mochán ředitel lesní správy Arcibiskupství pražského.

Ochlazování krajiny a zadržování vody v krajině to je les.
Chceme-li postup sucha zpomalit, je les nejpřirozenější obranou. Paradoxně ale právě lesy, které pokrývají 30 % rozlohy ČR, momentálně hromadně kácíme. Pro boj se suchem je proto klíčové vypěstovat lesní porosty nové. Přívalové deště sami o sobě nestačí, chybí podzemní vody a vykácené holiny vodu nedokážou v půdě zadržet. „Jímky v oblastech, kde se rozpadá les, je paběrkování, i když je samozřejmě pěkné myslet na zpomalení odtoku vody při opravách lesních cest a  rybníků. V současném rozsahu kalamity to však zdaleka nestačí. Pokud lesy neudržíme, bude se sucho zhoršovat“, vysvětluje Ing. Skočdopole, „zásadní funkcí lesa je přirozené ochlazování krajiny a podpora hromadění zásob podzemních vod.“

V roce 2019 bylo v církevních lesích vysázeno víc než 10 mil. nových stromků. V roce 2020 se plánuje víc než 11 mil. nových sazenic. Od roku 2017 pravidelně organizujeme i sázení stromků pro veřejnost, nejznámější je akce Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy, která se letos kvůli pandemii koronaviru uskuteční místo jara až na podzim. Je potřeba ale počítat i s tím, že ne všechny nové sazenice přežijí. Například v letos v dubnu bylo historické sucho, ale díky mokrému květnu lesníci doufají, že ztráty nepřesáhnout 15 %. „Holiny je třeba zalesňovat postupně a měnit skladbu nových porostů. Druhově pestré porosty lépe vzdorují kůrovci i suchu,“ říká Ing. Skočdopole a jeho pražský kolega Ing. Mochán dodává „Nesmíme vytvářet rozsáhlé plochy jedné dřeviny byť listnaté, ale co nejpestřejší směsi, pokud možno z přirozené obnovy. Pro založení nového porostu je dobré využít náletových dřevin.“

Změnou druhové skladby se lesníci snaží o urychlení přirozené adaptace lesů na nové podmínky, která by jinak trvala stovky let. Přenáší také odolnější dřeviny do vyšších poloh a snaží se při zalesňování využívat domácí i zdomácnělé dřeviny (tzv. bezpečné). V církevních lesích se také navyšuje podíl podzimní výsadby. Úspěšná změna skladby lesů je podle odborníků tím lepším scénářem, který nás může čekat. „Obnova má samozřejmě smysl, ale neměli bychom tolik chvátat a dát šanci přírodě. Pravděpodobně les zachráníme, ale musíme se my i les změnit. Generace našich dětí zažije lesy jiné, než známe my“, uzavírá Ing. Milan Mochán. K péči o lesy si proto církev vychovává i vlastní zaměstnance. V roce 2018 otevřela v Kroměříži Střední odbornou školu svatého Jana Boska s tříletými učebními obory „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“ a „Zemědělec - farmář“ s možností dvouleté maturitní nástavby.

Autor zprávy: Tiskové středisko ČBK a Odbor analýz církevních dat ČBK

Ilustrační foto: Václav Přibáň 

Pin It