Praha - Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné od 15. června udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy. I nadále se však účastníci musí řídit následujícími pravidly:

Bohoslužby se v stejný čas účastní může účastnit nejvýše 500 osob a její účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce. Na obličeji musí mít nasazený ochrannou roušku či respirátor, který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

Originál mimořádného opatření MZ ČR včetně pravidel ke slavení bohoslužeb k dispozici zde. (bod II. e)

V případě hromadných akcí (např. poutí) konaných ve stavebně členěných areálech, je povolena účast ve stejný čas max. 500 osob v každém stavebně odděleným sektoru areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory. Jedná se tedy o max. 2500 osob.

Ilustrační foto: Tomáš Cigánek OFS, Člověka a Víra

Pin It