Sviadnov/Fulnek-Jestřabí/Vražné – O minulém víkendu se bohoslužeb mohlo zúčastnit – za dodržení hygienických podmínek – již 100 lidí. V sobotu 16. 5. si věřící připomínali i hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého. Díky tomu mohli ve Sviadnově oslavit 130 let od posvěcení jejich farního kostela sv. Jana Nepomuckého společně při slavnostní mši svaté, kterou sloužil místecký děkan P. Daniel Vícha, u oltáře s ním stál jáhen Michal Krenželok.

Poutní mši ke sv. Janu Nepomuckému s připomínkou 100 let od narození Jana Pavla II. prožili v neděli v kapličce na Jestřábí, zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, poutníci spolu s otci pallotiny P. Józefem Wojciechem Grubou, SAC, a P. Janem Davidem, SAC. Při mši zaznělo také Te Deum a nechybělo ani slavnostní požehnání.

Výročí posvěcení kostela slavili spolu s májovou pobožností rovněž ve Vražném. V den výročí posvěcení chrámu sv. Petra a Pavla se několik farníků zúčastnilo májové pobožnosti u hlavního kříže na místním hřbitově. Mši sloužil zdejší farář P. Ladislav Stanečka. Po mši následoval výstav a svátostné požehnání. Dodatečně se taktéž blahopřálo maminkám ke Dni matek.

Fotogalerie: Josef Cinciala/Člověk a Víra; Nela Franková/Člověk a Víra

Pin It