Český Těšín – Ve věku 51 let zemřel v úterý 28. dubna v třinecké nemocnici teolog P. Walerian Bugel. Rozloučení při byzantsko-slovanské liturgii se uskuteční ve středu 6. 5. 2020 ve 14.00 hodin ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Poté bude tělo zesnulého uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Horním Žukově. Rozloučení bude možné sledovat také online na stránkách farnosti Český Těšín

P. Mgr.ThLic Walerian Bugel,dr. hab., se narodil 26. 7. 1968 v Košicích na Slovensku. 24. září 1993 přijal v Olomouci kněžské svěcení. V letech 1994-1996 pracoval jako odborný asistent na Katedře praktické teologie Řeckokatolické teologické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešově (nyní Prešovská univerzita). V Ekumenickém institutu Katolické univerzity v polském Lublinu obhájil v roce 1998 doktorát na téma „W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej“ (čes. S obavou o vlastní identitu. Eklesiologie Užhorodské unie.) Od r. 1998 byl externím přednášejícím pro doktorandy na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, v letech 1999-2003 byl vědeckým pracovníkem této fakulty, od r. 2003 byl odborným asistentem Katedry liturgické teologie, v letech 2002-2003 byl také externím přednášejícím univerzity v Hradci Králové. 

Jako duchovní působil P. Bugel v několika farnostech ostravsko - opavské diecéze mj. v Karviné, Havířově, Ostravě - Mariánských Horách a Šilheřovicích.  Od roku 2017 byl výpomocným duchovním děkanátu Frýdek a příležitostně sloužil jak v římskokatolickém tak i byzantskoslovanském ritu.

P. Bugel je autorem 4 monografií, více než 80 odborných článků, více než 30 recenzí, učebnice metodiky psaní kvalifikačních prací, polsko-českého slovníku teologické terminologie, 5 skript pro dálkové studenty, 5 svazků překladů teologických textů atd.

Jako vědec a pedagog se zabýval především ekumenickou teologií se zaměřením na východní křesťanství, problematikou katolických východních církví, východní liturgií, specifikou překladů liturgických textů, teologickými a historickými podmínkami pro charitativní a sociální práci v multináboženské a multikulturní společnosti.

R. I. P. 

Parte ke stažení zde. 

 

Foto: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Pin It