Ostrava – Včera v podvečer natočil pomocný biskup Martin David tříminutové video poselství, které umístil na sociální síť Facebook. Povzbudil věřící k modlitbě a ke vzájemné lásce a poděkoval za nasazení dobrovolníků. Na závěr všem požehnal.

 „Byla to letos už druhá neděle, kterou jsme prožili v situaci tzv. nouzového stavu. V situaci, ve které je výrazně omezen život společnosti a samozřejmě také život církve, protože mimo jiné nemůžeme na bohoslužby, tak jak jsme zvyklí a jak bychom byli rádi,“ říká v úvodu biskup Martin David.

Zkušenost z uzavření kostelů a přesunutí duchovního života do rodin vede k prohloubení osobní modlitby. „Uprostřed tohoto omezení je život církve zvláštním způsobem prohlouben a to mě naplňuje radostí. Mám radost z toho, že není omezena modlitba, právě naopak. Vím, že se mnoho z vás v těchto dnech velmi intenzivně modlí. Soukromě, v rodinách a za to vám chci moc poděkovat. Také já se připojuji každý večer k té modlitbě za odvrácení epidemie. A o své modlitbě vás ujišťuje také otec biskup František Václav,“ dodává biskup Martin.

Do krátkého videa se vešlo také poděkování za nasazení dobrovolníků. „Mám radost z toho, že v těchto dnech není omezena láska. Právě naopak. Dostávají se ke mně nejrůznější svědectví o tom, jak si lidé nezištně vzájemně pomáhají. Tím, že šijí roušky, zajišťují nákupy a všechno potřebné těm, kteří jsou tou nejohroženější skupinou. Seniorům, těm, kteří mají nějakým způsobem oslavenou imunitu. Za tuto nezištnou lásku patří vám všem také velké poděkování.“

Závěr večerní virtuální promluvy patří povzbuzení k vytrvalosti v modlitbě a lásce k bližním. „Přestože jsme uzavření v domovech, nemůže a nesmí být uzavřeno naše srdce. Musíme mít otevřené oči, tak jak nás k tomu vybídlo evangelium té dnešní neděle. A musíme mít otevřená srdce. Mimořádná opatření ještě určitě nějakou dobu potrvají. A tak vás chci poprosit. Buďme i nadále vytrvalí v modlitbě a buďme i nadále vytrvalí v lásce. Abychom odolali viru a obnovili víru. “

Video najdete zde:  

https://www.facebook.com/doo.cz/videos/145539473476056/

Pin It