Ratiboř (PL) – Slavnost, která připomene bl. Richarda Henkese, připravují v polské Ratiboři. V neděli 23. února nedávno blahořečeného kněze připomene vědecká konference, slavnostní mše svatá celebrovaná biskupy a také odhalení a požehnání pamětní desky. Kovová tabulka bude umístěna nedaleko ratibořské věznice, kde byl P. Henkes držen po svém zatčení ve Strahovicích.

Přednáška na historická témata zazní v sále kostela Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, který stojí na Varšavské ulici. Program začíná v 10.00 hodin.

Ve stejném kostele začíná ve 12.00 hodin mše svatá, které bude předsedat opolský biskup Andrzej Czaja a homilii pronese opolský pomocný biskup Rudolf Pierskała. Koncelebrovat s nimi bude ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. Bohoslužbu doprovodí pěvecký sbor Brzezie pod vedením dirigentky Aleksandry Gamrotové.

Po mši svaté se ve 13.15 hodin účastníci slavnosti přesunou autobusy na místo, kde bude odhalena a požehnána památeční tabule k trvalé připomínce P. Richarda Henkese. Vlastní slavnostní požehnání památníku začíná v 13.30 hodin. Po této slavnosti jsou všichni zváni do místní věznice na horký čaj a svačinu.

P. Richard Henkes byl do ratibořské věznice (dnes Zaklad Karny Raciborz) na základě udání zatčen a odvlečen gestapem dne 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ a 10. července 1943 poslán do koncentračního tábora v Dachau, kde umírá po nákaze tyfem 22. února 1945. Nemocí se nakazil při péči o ostatní nemocné vězně, přičemž se k této službě přihlásil dobrovolně. Za tento heroický skutek lásky a svou odvahu byl 15. září 2019 v německém Limburgu blahořečen.  

Foto: Zakład Karny Racibórz/Věznice v Ratiboři

Pin It