Krnov - V Krnově se v pondělí 17. 2. uskuteční pietní vzpomínka na oběti komunismu, jejíž součástí bude i mše sv. ve farním kostele sv. Martina, beseda s politickým vězněm 50. let Leo Žídkem či přednáška P. Pavla Barbořáka, SDS, o historii salvatoriánů, se zaměřením hlavně na dobu komunismu.

 

Mše sv. za oběti komunismu, sloužené okolo neblahého 25. února, mají už v Krnově tradici. Pravidelně sem bývají zváni kněží, kteří byli v době rudé totality za své aktivity žalářováni. Jako první přijal pozvání nedávno zesnulý P. Stanislav Lekavý, po něm do tohoto slezského města zavítali např. P. Antonín Huvar či P. František Lízna, SJ, ale také Dominik kardinál Duka.
Součástí většiny těchto pietních akcí byla i následná beseda s dotyčným knězem, při níž zavzpomínal na dobu svého věznění. Nesloužil-li mši sv. někdo z kněží komunistickým režimem perzekuovaných, proslovil přednášku někdo s pozvaných hostí, kteří se tematikou pronásledování Církve zabývají. Takto vloni obeznámil farníky s potýkáním se Církve s režimem v 70. a 80. letech historik Mgr. Vojtěch Vlček.
Letos se slova po mši, začínající v 17.00 ve farním chrámě, ujmou na poblízké faře hned dva hosté. Nejprve v rámci besedy pan Leo Žídek, politický vězeň 50. let, a po něm salvatoriánský kněz P. Pavel Barbořák, SDS. Ten se do Krnova vrací po letech – v minulosti zde vystudoval varhanářskou škol. Poté vyslyšel Boží hlas a vstoupil do kongregace Společnosti Božského Spasitele neboli salvatoriánů. Zajímá se o jejich historii a právě s tou týkající se pronásledování za komunismu seznámí posluchače v pondělí 17. 2., přičemž se zvláště zaměří na osudy salvatoriánů působících v Krnově.
Pietní podvečer začne ale už v 16.30 zapálením svíček u památníku Obětem válek a násilí ve Smetanových sadech u budovy Gymnázia. Následovat bude v 17.00 již avizovaná mše sv. v kostele sv. Martina a po ní na faře beseda a přednáška. 

Ilustrační foto - budova někdejšího krnovského kláštera salvatoriánů.

Pin It