Opava – Pan Josef Janšta oslavil ve středu 5. 2. 2020 sedmdesáté narozeniny. Do služby církvi se naplno dal po přijetí jáhenského svěcení 9. 4. 1990. Vyučoval náboženství, věnoval se ministrantům a mnoho let působil jako spirituál na Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Za svůj život napsal více než třicet knih pro děti i dospělé, založil časopis Pueri Domini (Boží chlapci) a do mnoha dalších přispíval a stále přispívá. Jeho nejčtenější knihou je Tomášek, kterou kvůli nedostatku výchovné  křesťanské literatury napsal pro své děti. S manželkou Martou vychovali čtyři syny a nyní se těší z osmi vnuků.

„Srdečné díky za Tvou dosavadní službu, skrze kterou jsi hlásal evangelium, přinášel útěchu, rozdával naději a šířil zásady křesťanské výchovy.

Kéž Tvá služba dětem a mládeži nese stále hojné plody. 

Chceme Ti do dalších let života i k další službě vyprosit onu otevřenost srdce, která bude schopna s pokorou a vděčností přijímat i rozdávat Boží dary,“ je napsáno v blahopřání, které mu zaslali biskup František V. Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Foto: Michael Bujnovský/Člověk a Víra 

Pin It