Opava - Řeholníci a řeholnice, jejichž řády a kongregace působí na území ostravsko-opavské diecéze, prožili svůj svátek v Opavě. Den zasvěceného života prožili společně s pomocným biskupem Martinem Davidem v sobotu 1. února v opavském Marianu.

Hostitelkami letošního setkání zasvěcených osob byly řeholnice z Kongregace Dcer Božské Lásky, které v Opavě působí od roku 1870. V Opavě nyní působí sedm sester této kongregace, která zažila největší rozvoj koncem 19. století a slibně se jejich činnost rozrůstala po celé Rakousko-Uherské monarchii. Z Prahy, kde tyto řeholnice rovněž působí, přijely opavskou komunitu podpořit tři spolusestry. Formací prochází jedna kandidátka.

Lavice klášterní kaple Božského Srdce Páně, která byl posvěcení v roce 1910 a vyzdoben v letech 1923 až 1930 v tzv. beuronském stylu, zaplnily řeholnice z dalších řádů a kongregací. Členové mužských řeholních řádů jako kněží koncelebrovali při mši svaté s biskupem Martinem. Při bohoslužbě všichni přítomní, kteří žijí jakoukoliv formu zasvěceného života, obnovili své řeholní sliby.

Součástí programu byla v klášterním sále přednáška na téma radost, kterou si připravil P. Jan David z řeholního společenství pallotinů. Po společném obědě pak zbyl čas na sdílení. Dcery Božské Lásky připravily prezentaci k historii řehole k připravovanému jubileu 150 let od příchodu do Opavy. Salesiáni ukázali fotky z plesu a řeholnice, které se angažují v aktivitě pastorace povolání, povzbudily ostatní řády a kongregace k účasti na setkáních mládeže.

Příští rok bude setkání řeholníků a řeholnic hostit ostravsko-opavské biskupství. Den zasvěceného života se bude slavit v sobotu 30. ledna 2021.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It