Ostrava - Katechetické a pedagogické centrum při ostravsko-opavském biskupství zpracovalo materiály, prezentace a především všechny podněty účastníků sobotní akce. Vše je možné najít na tomto odkazu. K dispozici je také přednáška pomocného biskupa Mons. Martina Davida, jednoltivé prezentace pěti evangelizačních aktivit a výstupy práce skupin.

Jednotlivé příspěvky jsou souhrně zpracovány a je možné se jimi inspirovat na úrovni farnosti, společenství, rodin i jednotlivců. Sedmdesát účastníků akce hledalo společně odpovědi na tyto otázky: "Jak by podle vás měla církev evangelizovat? Jakých zásad bychom se měli při evangelizaci držet. Co můžeme my dělat v naší realitě? Koho v naší diecézi neoslovujeme? Kde vnímáme největší potřeby diecéze?"

Návrhy jsou souhrnně zpracovány zde:  

 

Pin It