Ostrava  - Děkanátní poutě na různá mariánská poutní místa v diecézi jsou již minulostí. Za nová kněžská a řeholní povolání se budou poutníci společně modlit na dvou společných poutích. V květnu na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor a v říjnu ve frýdecké bazilice minor.

Maria Hilf u Zlatých Hor

První společné putování bude spojeno s tradiční poutí rodin, kterou každoročně hostí poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Termínem bude vždy sobota před Svátkem matek, tedy před druhou květnovou nedělí. Letos toto datum připadá na sobotu 9. května.

Frýdecká bazilika minor

Druhým poutním místem, kde se budou věřící intenzivně modlit za své rodiny a budoucí kněze, řeholníky a řeholnice, které se v nich již narodili a narodí, bude Frýdek. Bazilika Navštívení Panny Marie bude otevřená poutníkům vždy první sobotu v měsíci říjen. Letos tato pouť připadá na sobotu 3. října.

Každou první sobotu v měsíci

Ve frýdecké bazilice minor budou kromě tohoto data dále po celý rok každou první sobotu slouženy mše svaté na stejný úmysl – duchovní obnovu rodin a duchovní povolání. Na bohoslužbu, která bude vždy začínat v 18:00 hodin, budou moci putovat skupiny poutníků bez ohledu na to, z kterého pochází děkanátu.

V případě, že se rozhodnete putovat s větší skupinou z farnosti nebo děkanátu na první sobotu do Frýdku, je žádoucí o tom informovat duchovní správu poutního místa a domluvit případný program.

„Přestože se mění organizace poutí, nemá polevit horlivost v prosbách za nová duchovní povolání a rodiny. Je vhodné rozvinout modlitební iniciativy ve farnostech a především připojit své osobní modlitby a oběti na tento úmysl,“ uvedl pomocný biskup Martin David.

Foto: Michael Bujnovský/Člověk a Víra

Pin It