Ostrava – V úterý 7. 1. se poprvé konal Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky 2020. Před zhruba 170 návštěvníky benefičního koncertu vystoupili v nejstarším ostravském kostele sv. Václava Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a zpěváci přípravného oddělení Ostravského dětského sboru.

U vstupu na příchozí čekali Tři králové s dary a zapečetěnou pokladničkou, do které mohli příchozí přispět na účely sbírky.

Po uvítání moderátorem Petrem Matějem, vedoucím Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, přiblížil v rozhovoru duchovní rozměr Tříkrálové sbírky zastupující biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Celonárodní charakter a již 20. letou historii největší sbírkové akce v České republice komentoval Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Česká republika.

V úvodu posluchače oslovily dětské hlasy dětí ze Základní umělecké školy Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách a po jejich vystoupení přiblížil ředitel Charity Ostrava Martin Pražák využití prostředků Tříkrálové sbírky 2020.

Další hodinu již v esteticky i akusticky dech beroucím prostoru kostela sv. Václava strhli pozornost návštěvníků vlídný písničkář Pavel Helan a violoncellista Štěpánem Švestka. Díky interpretačnímu umění obou umělců, svěží melodice, neotřelé lyrice s duchovním přesahem a vtipnému průvodnímu slovu Pavla Helana lze říci, že jejich vystoupení mohlo zprostředkovat opravdovou vánoční radost všem návštěvníkům koncertu.

Výtěžek koncertu bude znám po úředním rozpečetění velmi naplněné pokladničky Tříkrálové sbírky. Prostředky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka 2020 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat do 14. ledna 2020.

Zdroj: Charita Ostrava

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Pin It