Diecéze - Také letos ozvláštní první dny nového roku průvody tří králů. Do několika měst ostravsko-opavské diecéze zavítají Kašpar, Melichar a Baltazar se svými doprovody, aby ještě jednou připomněli lidem betlémské události.

 

První takovýto průvod projde letos Místkem, a sice v neděli 5. ledna. Na podporu Tříkrálové sbírky ho pořádá Katolický lidový dům Místek a farnost Místek. Průvod v čele s Kašparem, Baltazarem a Melicharem se v doprovodu koledníků vydá od kostela sv. Jana a Pavla v 10.15 hodin na náměstí Svobody, kde bude připraven živý betlém, živá farma, podium se svatou rodinou či děti zpívající koledy.

Ve stejný den, jen v 16.00, uzří tři krále na koních s jejich suitami také v Třinci. Vyrazí z náměstí T.G.M. a jejich kroky budou směřovat na náměstí Svobody, kde bude následovat kulturní program. Průvod pořádá statutární město Třinec ve spolupráci s Charitou Třinec.

O den později, 6. ledna, projdou Tříkrálové průvody dalšími dvěma městy diecéze. Již v 9.30 se tak stane v Novém Jičíně na místním Masarykové náměstí. V 16.00 se pak na cestě do Betléma zastaví tři králové v Opavě. Opavský průvod, v jehož čele půjde živý velbloud, s nímž bude možnost pořídit si selfie, začne pod Ptačím vrchem a bude zakončen na Horním náměstí.

Města ostravsko-opavské diecéze nejsou jedinými, jimiž projdou Tříkrálové průvody. Dalšími budou namátkou Praha, Vyškov, Polička, Ústí nad Orlicí či Brno. Ale taky Cieszyn, kam budou v pondělí 6. ledna moci dorazit Českotěšínští. Na jeho úvod bude ve 12.00 sloužena v kostele sv. Máří Magdaleny mše sv. a poté vyjde na místní náměstí.

Nakonec zmiňme ještě velkolepý Tříkrálový průvod v Opolí, patřící k největším v Polsku vůbec, jehož se každoročně účastní tisíce lidí, mj. i občané Bruntálu, který má s Opolím partnerskou družbu. Ve městě ležícím nedaleko hranic odstartuje letošní průvod 6. ledna v 15.00

Pin It