Diecéze - Právě končící rok 2019 přinesl mnoho zajímavého také v životě ostravsko-opavské diecéze. Výčet těch nejdůležitějších událostí a akcí přinášíme zde:

 

LEDEN

Ostrava - Biskupové František Václav Lobkowicz a Martin David celebrovali v ostravské katedrále v den slavnosti Matky Boží Panny Marie, tj. v úterý 1. 1. 2019, mši svatou na úvod občanského roku.

Diecéze - Od 1. do 14. 1. probíhala v ostravsko-opavské diecézi Tříkrálová sbírka. Její výnos opět překročil rekordní hranici – oproti roku 2018 o více než 800 000 Kč. Tisíce dobrovolníků do svých pokladniček vysbíraly 18 686 139 Kč.

Diecéze - K přírodě šetrným a trvale udržitelným způsobem hospodaří Biskupství ostravsko-opavské v Biskupských lesích. Ve shodě s mezinárodními standardy patří od začátku roku 2019 mezi soukromé vlastníky lesa v ČR, kteří mohou používat prestižní značku certifikace PEFC, která zaručuje dodržování pravidel zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz sloužil v pátek 4. 1. v kapli biskupství mši svatou pro poutníky, kteří se o pár dní později vypravili na Světové dny mládeže do středoamerické Panamy. Světové dny mládeže 2019 s papežem Františkem se konaly od 22. do 27. 1. 2019 v Panama City.

Pustevny - Pustevny, tento turisticky atraktivní vrchol Beskyd, má od středy 16. 1. novou zajímavost – stezku v korunách stromů se 135 m dlouhým lanovým himalájským chodníkem, skleněnou vyhlídkou (tzv. skywalkem) a 22 m vysokou vyhlídkovou věží. Stezka Valaška je postavena na lesních pozemcích nacházejících se v majetku Biskupství ostravsko-opavského, které do stavby investovalo 35 milionů korun.

Brno - Ostravsko-opavské biskupství se opět prezentovalo na největším tuzemském veletrhu cestovního ruchu v Brně. Výstavy GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a REGIONTOUR. S aktivitami na poli „Církevní turistiky“ tak v Brně učinilo od 17. do 20. 1.

 

ÚNOR

Odry - Investice přesahující 30 milionů korun umožnily na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách rozšířit kapacitu pro ubytování studentů. Z půdních prostor, které prošly kompletní rekonstrukcí včetně výměny střechy a krovů, rozšířila škola kapacitu Domova mládeže o 24 lůžek. Nové prostory Domova mládeže školy požehnali ve středu 6. 2. biskupové František Václav a Martin.

Místek - Několik desítek řeholnic a řeholníků působících v naší diecézi dorazilo v sobotu 2. 2. do Místku, aby společně oslavilo Den zasvěceného života. Spolu s nimi oslavili tento den oba ostravsko-opavští biskupové.

Ostrava - Biskup František Václav udělil 13. 2. v kapli biskupství službu lektorátu kandidátům trvalého jáhenství, jmenovitě Marku Chovancovi, Petru Kozlovi a Martinu Pírkovi.

Olomouc - O čtyři dny později, tj. v neděli 17. 2., udělil biskup František Václav službu lektorátu v kněžském semináři v Olomouci bohoslovcům 3. ročníku. Tuto službu přijali Josef Biernát, Karel Honek a Jan Kříž.

Velehrad - Biskup Lobkowicz a pomocný biskup David se ve dnech od 25. do 27. 2. účastnili setkání kněží a jáhnů Moravské církevní provincie na Velehradě.

 

BŘEZEN

Opava - Ve staveniště se 11. 3. proměnila opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Celková rekonstrukce kostela za 76,6 milionů korun bude největší investicí do obnovy sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi.  Financování 95 % nákladů bude zajištěno z evropské dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Ukončení obnovy je naplánováno na říjen roku 2020.

Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách pořádala ve dnech 19.–21. 3. již 26. ročník Celostátní přehlídky církevních škol. Do města se sjeli studenti z 22 škol z celé České republiky, aby před odbornou porotou a diváky předvedli své talenty. Celkem bylo na programu 87 hudebních, divadelních či recitačních vystoupení. 

Dolní Benešov/Stará Bělá - Ve dvou farnostech ostravsko-opavské diecéze proběhly v postním období lidové misie. Ve farnosti Dolní Benešov a Zábřeh je od 24. do 30. 3. vedl FATYM z Vranova nad Dyjí a v Ostravě-Staré Bělé od 22. do 31. 3. 2019 Misijní společnost sv. Vincence z Pauly.

Slezské Rudoltice - Pomocný ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David sloužil v neděli 24. 3. mši sv. v zámecké kapli sv. Josefa ve Slezských Rudolticích, a to u příležitosti 350 let jejího vysvěcení.

Bílá - Osm bohoslovců ostravsko-opavské diecéze prožilo víkend 29.–31. 3. se svým biskupem Františkem Václavem v Bílé uprostřed beskydských lesů. Společný čas využili ke vzájemnému sdílení a modlitbě. V sobotu se k nim také připojil pomocný biskup Martin, který šel se studenty na výlet.

 

DUBEN

Frýdek - Frýdek s bazilikou Navštívení Panny Marie se stal o víkendu 5.–7. 4. místem diecézního setkání mládeže BISCUP 2019. Hlavním tématem byla slova Panny Marie „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“. Sobotní mši svatou celebroval pro více než 500 mladých poutníků biskup Martin. Na závěr setkání se s mladými při nedělní bohoslužbě setkal i biskup František Václav.

Vídeň - Modlitbou a položením kytic k rakvi kardinála Rudolfa Jana si v úterý 9. 4. olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a představitelé veřejného života připomněli letošní výročí – dvě století od zvolení habsburského prince do čela olomoucké arcidiecéze.

Ostrava - Ve středu 10. 4. zavítal do Ostravy apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Navštívil biskupství, našel si prostor na krátké setkání s jeho zaměstnanci, setkal se zástupci křesťanských médii a přijal pozvání na přátelské posezení s biskupem Lobkowiczem.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz byl na Zelený čtvrtek (18. 4.) v katedrále Božského Spasitele hlavním celebrantem mše svaté se svěcením olejů – tzv. Missa Chrismatis. Bohoslužbu, při níž kněží obnovují své kněžské sliby, s ním koncelebroval pomocný biskup Martin David. První lavice katedrály zaplnilo více než 120 kněží, kteří působí v ostravsko-opavské diecézi. 

Ivančena - V sobotu 27. 4. se na Ivančeně setkalo již tradičně několik stovek skautů a skautek z celé České republiky a okolních zemí k uctění skautů popravených nacisty 24. 4. 1945 u mohyly na tomto vrchu. Pietní akt začal již v pátek, kdy na bývalém židovském hřbitově v Těšíně, kde byli mladí muži zastřeleni, položili skauti květiny. V sobotu vystoupali na Ivančenu, aby zde také prožili mši svatou s biskupem Lobkowiczem.

 

KVĚTEN

Studénka – Dne 1. 5. sloužil v kostele sv. Bartoloměje ve Studénce mši sv. pražský arcibiskup a primas český Dominik kardinál Duka, a to u příležitosti blížících se oslav 120. výročí od narození zdejšího rodáka Františka kardinála Tomáška. Poté slavnostně zahájil výstavu věnovanou odkazu kardinála Tomáška, při níž byly místním zámku k vidění exponáty zapůjčené ze sbírek pražského arcibiskupství i soukromých archivů. Dne 1. září pak dostala místní základní škola jméno právě po kardinálu Tomáškovi.

Frenštát pod Radhoštěm - Pomocný biskup Martin David navštívil v pátek 3. 5. farnost Frenštát pod Radhoštěm, aby zde sloužil mši sv. a zároveň požehnal nově zrekonstruované prostory 1. patra farní budovy.

Stěbořice - Ve středu 8. 5. se ve Stěbořicích konal již pošesté Memoriál otce Jožky – vzpomínková akce na bývalého duchovního správce farnosti o. Josefa Motyku, jenž v r. 2013 tragicky zahynul při rybaření. Běžecký závod kolem Stěbořic doplnil večerní koncert Simy Martausové a Pavla Helana.

Arnultovice - Dne 8. 5. došlo v Arnultovicích k požehnání opravené kapličky, zhostil se ho krnovský děkan P. Karel Doležel.

Maria Hilf - Diecézní pouť rodin hostilo v sobotu 11. 5. poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné – Maria Hilf u Zlatých Hor. Na mši svatou, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz, dorazilo okolo 500 poutníků. Bohoslužbu s biskupem koncelebrovalo okolo 20 kněží z celé diecéze.

Chlebovice - V sobotu 11. 5. se vydalo téměř 80 převážně mladých poutníků z celé diecéze na návrší nad obcí Chlebovice k poutnímu místu sv. Marie Goretti. Konala se zde tradiční pouť za vztahy a budoucnost Connected. Mši sv. sloužil P. Martin Kudla, mladé poutníky navštívil i pomocný biskup Martin David.

Frýdek - V období od 13. 5. do 27. 10. měli poutníci, kteří se vydali do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie, možnost získat plnomocné odpustky. Poutnímu místu totiž v jubilejním roce 20. výročí povýšení na baziliku minor udělil toto privilegium na žádost biskupa Lobkowicze papež František.

Maria Hilf - Biskupové František Václav a Martin se v úterý 14. 5. setkali s kněžími diecéze na společné pouti na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.

Ostrava - Dřevěnou zahradní kapli v areálu Domova Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích, který poskytuje služby 184 seniorům, požehnal ve čtvrtek 16. 5. biskup František V. Lobkowicz. Kaple sv. Ludmily byla postavena ze sponzorských darů. Náklady na její vybudování dosáhly téměř milion korun.

Ostrava - V ostravsko-opavské diecézi proběhla v pátek 24. 5. Noc kostelů. Vstoupit do 139 sakrálních staveb využilo na 28 000 návštěvníků, což je cca o 4 000 méně než v loňském roce. Noc kostelů v diecézi zahájil při mši svaté – za přítomnosti představitelů města a kraje – v katedrále Božského Spasitele biskup Lobkowicz.

Ostrava  - Na již 12. diecézní setkání seniorů dorazili v úterý 28. 5. do Ostravy senioři z různých koutů diecéze. Program začal v kostele sv. Václava mší svatou, slouženou pomocným biskupem Davidem. Tématem setkání byl citát Josefa kardinála Berana „Jsme v rukách Božích“.

Hukvaldy - Nové parkoviště pro osobní automobily a motocykly bylo slavnostně otevřeno v poslední květnový den na Hukvaldech. Novostavbu požehnal biskup Martin. Investorem stavby v hodnotě 10,5 milionu korun bylo Biskupství ostravsko-opavské.

 

ČERVEN

Velehrad - Velká i malá křesťanská média, která působí v České republice se spolu se svými posluchači a čtenáři zúčastnila v sobotu 1. 6. Pouti křesťanských médií na Velehrad. Hlavním bodem programu byla mše svatá celebrovaná pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem.

Maria Hilf - Pouti Charity ostravsko-opavské k Panně Marii Pomocné se ve středu 5. 6. zúčastnilo asi 200 poutníků pod vedením biskupa Mons. Martina Davida a prezidenta Charity ostravsko-opavské P. Mgr. Jana Larische. Pořadatelem této pouti byla Charita Jeseník.

Ostrava-Pustkovec - Biskup František Václav Lobkowicz požehnal dne 14. 6. kapli sv. Vojtěcha v řeholním domě boromejek v Ostravě-Pustkovci.

Ostrava – Mezi 14. a 16. 6. proběhl v Ostravě 9. ročník festivalu Slezská lilie. Vystoupli na něm např. Komunitní gospelový sbor Family Gospel Ostrava, Ondřej Brzobohatý nebo slovenská chválová kapela Timothy. Před katedrálou Božského Spasitele zazněl i muzikál Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ (příběh o biblickém Josefovi a jeho bratřích) v podání herců, tanečníků a muzikantů Národního divadla moravskoslezského.

Ostrava – Na výlet do Ostravy a Frýdku jako součást kněžských rekolekcí se v úterý 18. 6. vydalo 16 duchovních ze slovenského děkanátu Nové Mesto nad Váhom. Na programu měli mši svatou s biskupem Františkem Václavem, besedu s oběma biskupy, prohlídku katedrály, televize Noe a cestu do Frýdku, kde navštívili poutní baziliku Navštívení Panny Marie.

Ostrava - Po půl roce se do zrekonstruovaných prostor budovy na Kořenského ulici v Ostravě-Vítkovicích vrátily kanceláře vedení Charity Ostrava (z provizorního sídla na Jedličkově ulici). Vila z roku 1925 prošla dílčí rekonstrukcí suterénu v roce 2015. Nyní se podařilo zvelebit celý objekt. Dům i kanceláře požehnal v pátek 21. 6. biskup Martin David. 

Ostrava - Vkládáním rukou pomocného biskupa Martina Davida přijali v sobotu 22. 6. v ostravské katedrále jáhenské svěcení bohoslovci Michal Krenželok z farnosti Jablunkov a Jakub Lasák z farnosti Ostrava-Zábřeh. Jáhenské svěcení přijal rovněž řeholník Fr. Piotr Lewiński, OT., z řádu Domu Panny Marie v Jeruzalémě.

Brno - V sobotu 22. 6. přijal jáhenské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho i člen řádu minoritů br. Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv., z farnosti Orlová, a to při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ostrava-Svinov - Svinovská farnost prožila v neděli 23. 6. oslavy 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále. Ke kulatým narozeninám nechali farníci nejen vymalovat celý kostel, natáhnout dráty k nové elektroinstalaci a osvětlení, ale také pořídili oltář a ambon, který byl zasazen do nové dlažby v presbytáři. Obnovený sakrální prostor v den výročí kostela požehnal pomocný biskup Martin David, který také posvětil nový oltář.

Hať - Novou venkovní křížovou cestu mohou lidé navštívit v Hati u Hlučína. Čtrnáct zastavení, znázorňujících utrpení Ježíše Krista před ukřižováním, požehnal v pátek 28. 6. otec biskup Martin.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz udělil v sobotu 29. 6. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě kněžské svěcení čtyřem jáhnům. Novými kněžími v diecézi jsou od této chvíle P. Lukáš Dořičák z Veřovic, P. Jiří Klos z Ostravy-Mariánských Hor, P. Lukáš Mocek z Ostravy-Třebovic a P. Vojtěch Žvak z farnosti Těrlicko. 

Cvilín - Již 23. ročník Františkánského setkání mládeže proběhl letos ve dnech 29. 6. – 3. 7. na Cvilíně u Krnova. Na toto poutní místo opět sjeli mladí z celé ČR, aby prožili dny vyplněné duchovním i kulturním programem a setkali se s Bohem a svými vrstevníky. Zastřešujícím tématem letošního setkání bylo motto: „Kam mě voláš, Bože?“

Opava - Na 12. pěší pouť z Opavy na Velehrad se letos vydalo 29. 6. bezmála poutníků. Cílem cesty 150 kilometrů byla v pátek 5. 7. Národní pouť na Velehradě.

 

ČERVENEC

Prašivá - Stovky dětí dorazily v pondělí 1. 7. na Prašivou na Diecézní pouť dětí s biskupem Františkem Václavem. Po mši svaté se malí poutníci vydali na horu Prašivá, kde Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství připravilo program na téma „U pramene živé vody“. V rámci doprovodného programu „Kapka vody pro Haiti“ na podporu Praga-Haiti, české organizace, která vrtáním studní na Haiti pomáhá místním lidem zajistit přístup k pitné vodě, se pomocí doprovodných aktivit i prostřednictvím sbírky podařilo získat 21 018 Kč.

Závada - V pátek 5. 7. byly v Závadě požehnány nové zvony pro tamní kostel, a sice při mši svaté, kterou sloužil (a poté i požehnal zvony) biskupský vikář P. Adam Rucki. 

Čeladná - V neděli 7. 7. si v Čeladné připomněli 230 let od posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého. Poděkovat za toto výročí přijel s farníky i biskup Martin.

Stará Ves u Rýmařova - Původní fara v Rudě u Rýmařova, která je místní částí obce Tvrdkov nedaleko Rýmařova, byla přestavěna na penzion „U křížové cesty“. V neděli 4. 8. jej během pouti k Panně Marii Sněžné požehnal pomocný biskup Martin David.

Heřmanovice - V lese na Drakově v údolí řeky Černé Opavy se o víkendu 20.–21. 7. uskutečnila Lesní slavnost Lapků z Drakova. Bohatý program, na kterém se podílel také vlastník tohoto koutu Moravskoslezského kraje – Biskupské lesy, přilákal podle odhadu pořadatelů více než 10 000 návštěvníků.

Stará Voda u Libavé - Ve dnech 26.–28. 7. proběhla ve Staré Vodě, ve vojenském prostoru Libavá, pouť ke sv. Anně. Mši sv. v neděli 28. 7. sloužil emeritní biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.

 

SRPEN

Maria Hilf - Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) uspořádala v sobotu 10. 8. hlavní pouť, při níž u oltáře stanul P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání.

Cvilín - Dne 10. 8. se na Cvilíně konala pouť Rytířstva Neposkvrněné.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz přijal v neděli 11. 8. pozvání do farnosti Ostrava-Přívoz u příležitosti 120. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Místní věřící si současně připomenuli 25 let od příchodu řádu paulínů do této farnosti. Do Ostravy zavítali taktéž generální vikář řádu P. Michał Lukoszek a bývalý přívozský farář P. Bogdan Stępień, působící již dva roky v Plzni. 

Místek - Nový místecký děkan P. Daniel Vícha sloužil v neděli 11. 8. poutní mši sv. v kapli Panny Marie Sněžné na Bahně v Místku jako poděkování za 110 let existence této kaple.

Hrabyně - Svátek Nanebevzetí Panny Marie oslavily v Hrabyni stovky věřících nejen z Hlučínska. Od 15. do 18. 8. bylo v tomto poutním chrámě slouženo několik poutních mší svatých.

Horní Tošanovice - V Horních Tošanovicích mají od 16. 8. náměstí C. a K. Karla I. Habsbursko-Lotrinského.

Vlčovice - Nový obětní stůl a ambon ve farnosti Vlčovice posvětil v sobotu 17. 8. na Novojičínsku biskup David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák.

Hrčava - Nedaleko obce Hrčava na tzv. Trojmezí, kde se setkávají hranice tří zemí, se uskutečnila už pojedenácté Pouť tří národů. Téměř tisícovka věřících z České republiky, Slovenska a Polska se společně modlila při mši sv., jejímž celebrantem byl pomocný biskup bielsko-żywiecký Piotr Greger. U oltáře s ním koncelebrovali biskup žilinský Tomáš Galis, pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David a kněží ze všech tří stran hranice.

Ostrava-Radvanice - V neděli 25. 8. se asi dvě stovky návštěvníků pobavily na Festivalu netradičních her v Ostravě-Radvanicích. Prostor před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie zaplnily hry neobvyklých jmen, jako např. Weikick nebo Jenga XXL. Odpoledne proběhlo v duchu, ve kterém organizátor Trendum, o.p.s., pracuje s mládeží, kněžími i dalšími lidmi působícími v církvi – v radosti z objevování.

 

ZÁŘÍ

Český Těšín/ Cieszyn - V neděli 1. 9. se v Českém Těšíně uskutečnila diecézní pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého, od jehož mučednické smrti uplynulo 7. 9. kulatých 400 let. Mši sv. v kostele sv. sv. Maří Magdaleny v Cieszyně sloužil bialsko-zywiecký biskup Roman Pindel. Spolu s ním u oltáře stanuli emeritní biskup Tadeusz Rakozcy, pomocný biskup Piotr Greger ze stejné diecéze a pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David. Kazatelem byl těšínský rodák, biskup v Kaga-Bandoro ve Středoafrické republice Tadeusz Kusy, OFM. 

Frýdek-Místek - Novou kapli sv. Karla Boromejského požehnal v úterý 3. 9. biskup David v domově Gaudium ve Frýdku-Místku. Toto nestátní zdravotnické zařízení je poskytovatelem následné dlouhodobé péče. Budova, v níž Gaudium sídlí, patří sestrám boromejkám.

Dolní Lutyně - Víkendový bohatý program – mše svaté, adorace i zahradní slavnost – oslav 260. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni zakončil v neděli 8. 9. mší svatou pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.

Spálov - Poutní místo Panny Marie ve skále nedaleko Klokočůvku u Oder hostilo v neděli 8. 9. u příležitosti svátku Narození Panny Marie hlavní pouť.

Šilheřovice - U Šilheřovic došlo 8. 9. k požehnání kaple Nejsvětější Trojice na Juliánce, jehož se zhostil P. Pavel Kuchař.

Cvilín - Hned ve dvou víkendových dnech (14. a 15. 9.) proběhla v kostele na Cvilíně hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné. Vyvrcholila nedělní mší sv. v 10.00, kterou sloužil emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

Dolní Životice - Ve farnosti Dolní Životice u Opavy oslavili 250 let kaple Nejsvětějšího Spasitele – Salvátorova. Při poutní bohoslužbě, jež byla na programu oslav 15. 9., poděkoval za toto jubileum kaple Mons. Adam Rucki.

Ostrava - Na hřišti u salesiánů Dona Boska v Ostravě se ve středu 25. 9. na turnaji Samaritan Open 2019 utkaly v malé kopané týmy složené z uživatelů a zaměstnanců azylových domů pro muže bez domova.

Frýdek - Frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie se v sobotu 14. 9. stala místem historicky prvního setkání hasičských praporů Moravskoslezského kraje. Mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal spolu s duchovním správcem farnosti P. Františkem Boldym. Po mši byly žehnány tři nové prapory.

Limburg - Až 1 500 věřících, biskupové z Německa a dalších zemí světa včetně České republiky, desítky kněží a řeholníků a také diváci u televizních obrazovek prožívali v neděli 15. 9. blahořečení P. Richarda Henkese, kněze působícího v minulosti i v ostravsko-opavské diecézi, konkrétně ve farnosti Strahovice. Dekret papeže Františka, který rodáka z německého Ruppachu zařadil mezi blahoslavené, přečetl v limburské katedrále Kurt kardinál Koch z vatikánské kurie. Události se zúčastnili také poutníci z České republiky. Mezi hosty nechyběli ani pallotini z Fulneku a farníci ze Strahovic a jedním z koncelebrantů byl i pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Frýdek - V sobotu 21. 9. se ve frýdecké bazilice uskutečnila XIV. POUŤ MATEK.

Maria Hilf - V pořadí již 24. pouť národů ozvláštnila sobotu 21. 9. na Maria Hilf a byla výrazem poděkování za beatifikaci bl. P. Richarda Henkese, SAC. Kázání při ní pronesl opolský biskup Rudolf Pierskała.

Ostrava-Heřmanice - Noemovu archu, výstavu o sv. Anežce České, sochy, aktivity pro děti, místo pro opékání špekáčků anebo altán s posezením najdou nově návštěvníci na Farní zahradě u kostela sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích. Dříve téměř nepoužívaný prostor se proměnil k nepoznání a 22. 9. byl otevřen pro širokou veřejnost. Zahradu požehnal biskup Martin David.

Ostrava - Ve středu 25. 9. od 9.00 se v Ostravě konala 5. pouť seniorů. Tématem setkání byl „Odkaz kardinála Špidlíka“.

Starý Jičín - V sobotu 28. 9. se ve Starém Jičíně uskutečnil 27. ročník Běhu sv. Václava. Závodu dlouhého 4,5 km, který spolupořádá farnost Starý Jičín, se zúčastnily desítky běžců.

Štramberk - Obnovenou sochu sv. Václava, která je dominantou Národního sadu na kopci Kotouč ve Štramberku, požehnal 28. 9. při Svatováclavské horové pouti místní duchovní správce P. Vladimír Zelina.

 

ŘÍJEN

St. Martin/Itálie - Nový školní rok zahájili bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci s novým spirituálem P. Vladimírem Schmidtem. Kněz, který do 6. působil v Ostravě-Mariánských Horách a pochází z Kopřivnice, vyrazil se seminaristy na duchovní cvičení na Velehrad a pak hned do italských Dolomit.

Ostrava - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Velkému zájmu věřících se díky návštěvě papežského nuncia Mons. Charlese Daniela Balva a biskupa Františka V. Lobkowicze těšila nedělní odpustová bohoslužba 6. 10. v hrušovském kostele sv. Františka a Viktora. Po mši se papežský nuncius setkal s místními farníky a před odjezdem do Prahy stihl ještě odpolední návštěvu v Hospici sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích.

Hukvaldy - Až na hukvaldský hrad se vypravili v sobotu 12. 10. skupinky ministrantů, kteří se zúčastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

Ostrava - Ocenění za dlouholetou činnost pro farnost nebo Charitu přijalo 16. 10. od biskupa Františka Václava Lobkowicze jedenatřicet žen a mužů. Vedení diecéze tímto způsobem každoročně děkuje těm, kteří se svou obětavostí a ochotou podílejí na rozvoji církve. Místem udělování ocenění byla při slavnosti sv. Hedviky, patronky diecéze, opět katedrála Božského Spasitele v Ostravě. 

Bílá - Prostranství před loveckým zámečkem na Bílé se v sobotu 19. 10. zaplnilo lesníky, myslivci a dalšími příznivci a milovníky lesa. Sešli se na tomto místě již po patnácté ke Svatohubertské mši svaté. Hlavním celebrantem bohoslužby před historickým zámečkem byl Mons. Martin David.

Frýdek - První Pouť mužů zažila 19. 10. frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie. Po růžencové pobožnosti následovala mše svatá, kterou sloužil P. Lukáš Engelmann. Poté následovala přednáška P. Engelmanna, již pouze pro muže, na téma „Spiritualita muže“. Závěr setkání patřil adoraci.

Strahovice - K poděkování za blahořečení P. Richarda Henkese, SAC, se v neděli 27. 10. shromáždili ve Strahovicích místní věřící, ale také jejich přátelé z partnerského německého města Ruppach-Goldhausen, poutníci z Hlučínska i sousedního Polska. Hlavním celebrantem mše svaté ve strahovickém kostele sv. Augustina byl pomocný biskup Martin David.

Hukvaldy - Již druhý výlov v dikci Biskupských lesů má za sebou velký rybník v areálu hukvaldské obory. V pondělí 28. 10. se rybářům pod vedením oborníka Milana Koutného podařilo z vody dostat kapry, sumce, candáty, štiky, amury i tolstolobiky.

Ostrava - S posledním říjnovým víkendem se „uzavřela“ 3. kapitola příběhu „Otevřené chrámy“. Průvodci sloužící půl roku v sakrálních stavbách na území Moravskoslezského kraje denně zapisovali počty návštěvníků. Díky jejich pečlivosti víme, že se do 33 kostelů přišlo během turistické sezóny podívat celkem 187 300 návštěvníků. V loňském roce byl otevřen stejný počet kostelů a navštívilo je 168 645 lidí. Zvláštností letošních Otevřených chrámů byl i obraz Těrlické madony, jenž byl k vidění v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.

Ostrava-Stará Bělá - V rámci „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ mohli od odpoledne 31. 10. do rána 1. 11. věřící uctít tohoto francouzského světce také v ostravsko-opavské diecézi, konkrétně ve farnosti Ostrava-Stará Bělá. Mši svatou sloužil v kostele sv. Jana Nepomuckého pomocný biskup Martin David.

 

LISTOPAD

Frýdlant nad Ostravicí - V kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí posvětil v sobotu 9. 11. pomocný biskup Martin nový oltář. Byly do něho vloženy ostatky bl. Metoděje Dominika Trčky, mučedníka a zdejšího rodáka, který byl právě v tomto kostele pokřtěn. Jeho ostatky byly uloženy do oltáře v roce, kdy si připomínáme 60. výročí jeho mučednické smrti.

Stará Ves nad Ondřejnicí - V sobotu 9. 11. se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí konal první Biblický den. Zaznamenal mezi více než sto účastníky úspěch. Nabitý den ukončila mše s biskupem Martinem, při které mu děti přinesly v obětním průvodu vlastnoručně vyrobené plakáty zachycující zážitky dne.

Řím - Ve dnech od 10. do 14. 11. proběhla Národní pouť do Říma jako poděkování za svatořečení sv. Anežky České, od nějž v listopadu r. 2019 uběhlo 30 let. Mezi tisíci poutníků z naší země nechyběli ani ti z ostravsko-opavské diecéze, kteří za Anežčinu kanonizaci děkovali spolu s oběma svými biskupy.

Opava - V pátek 22. a sobotu 23. 11. oslavila Charita Opava 30 let své existence. Tato významná organizace zaměstnává více než 260 lidí a poskytuje velké množství sociálních a zdravotních služeb, jichž ročně využije kolem čtyř a půl tisíce lidí.

Ostrava - Již po dvanácté pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., v Ostravě benefiční akci Světlo mladým s handicapem. Akce se uskutečnila v sobotu 23. 11. ve Forum Nová Karolina.

Olomouc - Dva bohoslovci, kteří se Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci připravují na kněžství, přijali v neděli 24. 11. tzv. kandidaturu. Oba seminaristé před biskupem Martinem vyjádřili své rozhodnutí směřování k jáhenskému a kněžskému svěcení. Biskup jejich odhodlání přijímá jako představitel církve a žehná jejich rozhodnutí. Jedním z nich je i bohoslovec 4. ročníku Martin Rypák z ostravsko-opavské diecéze.

Bohumín - Charita Bohumín nabídne od nového roku odlehčovací službu pro seniory a dospělé se zdravotním postižením. Nové službě bude sloužit dům ve Starém Bohumíně, který Charita koupila před 3 lety za peníze z dědictví a zrekonstruovala jej z evropských dodací. Charitní dům sv. Kláry požehnal ve čtvrtek 28. 11. pomocný biskup Mons. Martin David.

 

PROSINEC

Stonava - Na 13 obětí loňského důlního neštěstí na Dole ČSM vzpomínali účastníci nedělní bohoslužby 1. 12. v kostele sv. Maří Magdaleny ve Stonavě na Karvinsku. Farnost blížící se 1. výročí této tragické události připomenula v souvislosti se svátkem sv. Barbory, patronky horníků. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski Słomka na nedělní bohoslužbu pozval vedení OKD, ředitele šachet, horníky, rodiny zemřelých a také představitelé města Karviné. Mezi pozvanými hosty byla i generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz. 

Ostrava - Pomocný biskup Martin David sloužil ve středu 11. 12. ve Fakultní nemocnici v Ostravě zádušní mši za oběti tragédie, při níž po střelbě zahynulo 7 lidí.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz předal 19. 12. významná papežská ocenění čtyřem zaměstnancům biskupství, která jim na jeho návrh udělil sám papež František. Nositelem papežského vyznamenání se stal dlouholetý sekretář biskupa Františka Václava a trvalý jáhen Ing. Aleš Ligocký. Diecéze má rovněž tři nositele papežského řádu sv. Řehoře Velikého. Dámou řádu se stala ekonomka Ing. Marta Hrušková a rytíři vedoucí stavebního oddělení Ing. Václav Kotásek a vedoucí majetkového odboru Ing. Zdeněk Miketa.

Diecéze - V sobotu 21. 12. dorazilo do ostravsko-opavské diecéze Betlémské světlo.

Pin It