Frýdlant nad Ostravicí – Všechno to začalo otázkou, jak lépe propojit mladé lidi z místeckého děkanátu. Po zářijové cyklopouti napříč děkanátem se animátoři děkanátu Místek rozhodli jezdit do farností a potkávat se s mladými přímo na místech, kde žijí. První zastávkou bylo v sobotu 14. prosince druhé největší město v děkanátu – Frýdlant nad Ostravicí.

Skupinu dvanácti animátorů v sobotu odpoledne na faře přivítal otec Roman Macura, se kterým se mladí domluvili už předem na brigádě pro farnost. Čekalo je škrábání omítek na faře a posléze se přesunuli na mši svatou do kaple místního domova seniorů. Tam na pozvání animátorů přijel z Jablunkova i novokněz o. Vojtěch Žvak, který během své jáhenské služby v Místku působil jako kaplan pro mládež. Animátoři po novokněžském požehnání všechny pozvali do nedalekého farního kostela sv. Bartoloměje, který už byl připravený na Večer chval.

V kostele zářily svíčky, které ukazovaly cestu hlavní lodí až k obětnímu stolu. Zhruba hodinovou adoraci doprovodily chválové písně a zamyšlení nad úryvkem z Lukášova evangelia o Zvěstování Páně. K rozjímání mohlo pomoct taky čtení z exhortace papeže Františka Christus vivit, kterou Svatý otec věnoval mladým lidem. František v ní mimo jiné vyzývá, abychom se inspirovali silou „ano“ mladé Marie, která při setkání s archandělem Gabrielem neuzavřela žádnou životní pojistku. Naopak, odvážně se vydala na nejistou cestu.

Na daleko jistější cestu se po požehnání vydala skupinka místních mladých s animátory. Z frýdlantského kostela je to totiž na faru jen kousek. Ve společenské místnosti společně povečeřeli a zahráli si několik her. Následovala improvizovaná talk show, kde se mladí mohli ptát na cokoliv přítomných kněží. Kromě otce Romana a otce Vojtěcha se připojil i současný místecký kaplan o. David Tyleček. Mezi exkluzivní zjištění mimo jiné patří, že jak otec David, tak otec Vojtěch mají v mobilu vyzvánění od U2.

Animátoři pak na faře přespali do neděle a ráno se zúčastnili obou bohoslužeb. Otec Roman se inspiroval večerní talkshow a během ohlášek pokládal animátorům otázky na oplátku on. Zástupkyně za děkanát Anna Šugarová tak musela vysvětlovat, kdo to jsou animátoři a jak se mezi ně můžou noví zájemci přidat. A na závěr všechny Frýdlantské povzbudila, aby naplno využili zbývajících deset dnů adventu.

Ondřej Elbel

Foto: Archiv animátorů místeckého děkanátu

Pin It