Ostrava - Tragická událost z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě hluboce zasáhla do adventních příprav na vánoční svátky. Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David vyzývají věřící k modlitbě za oběti střelby a pozůstalé. Za oběti bude ve středu 11. 12.  v 16.00 hod. sloužena mše svatá v nemocniční kapli Fakultní nemocnice. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup Martin David.

„Jsem v této chvíli v modlitbě spojen se všemi oběťmi a jejich rodinami, které tato nešťastná událost zasáhla, a chci vyprošovat pro všechny dar útěchy a světlo naděje do dalších dní,“  sděluje biskup František Václav Lobkowicz. S týmem krizové intervence Fakultní nemocnice spolupracuje nemocniční kaplan ThLic. Václav Tomiczek.

Ilustrační foto: Stanislav Pospíšil/Člověk a Víra

Pin It