Diecéze – Nejen domácnosti navštívil během víkendu sv. Mikuláš s anděly. Mezi děti zavítal také ve většině farností v diecézi. Ve čtvrtek prožily Svatomikulášský večer děti v katedrále Božského Spasitele. Po mši sv. za nimi přišel sv. Mikuláš s dárky. Přímo na jeho svátek rozdával dárky také ve Frýdku a nenechal si ujít ani farnost v Ludgeřovicích, jejímž je patronem.

Patronem je také porubské farnosti, kde pouť k sv. Mikuláši slavili celý den. Farníci a pozvaní hosté se sešli v neděli 8. 12. po mši svaté v Domě farnosti na společném zabijačkovém obědě. Po divadlu Anděl Páně II., které jim zahráli místní mládežníci, přišel i Mikuláš.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra, Josef Cinciala/Člověk a Víra, Jarmila Fussová/Člověk a Víra, Roman Gajdušek

Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá.

Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. (Benedikt XVI.)

Svatý Mikuláš historicky

Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování křesťanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351. Tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým vousem - často v doprovodu čerta a anděla děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Pokud se Mikuláš nedostaví osobně, lze za oknem nalézt pytlíky naplněné sladkostmi. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou.

Zdroj: víra.cz

Pin It